Vyhľadať podujatie

SKLO (VENOVANÉ MILOŠOVI BALGAVÉMU)

Piatok 11.09.2020,
Miloš Balgavý je umelcom, ktorý má za sebou množstvo výstav po celom svete a jeho diela sú v zbierkach mnohých významných múzeí a galérií, za všetky v Museuu van den Togt v Amsterdame, v Museé des Arts Décoratifs v Lausanne, v Nationale Nederlanden v Rotterdame, vo Fínskom múzeu skla v Riihimäki, v kolekcii skla Mesta Lommel, v Uměleckoprůmyslovom muzeu v Prahe, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave a v ďalších. V Galérii Jána Koniarka vystavuje umelec po štvrtý krát – tentoraz so sklárskymi umelcami narodenými v rozpätí od druhej polovice šesťdesiatych rokov (Palo Macho) až do druhej polovice deväťdesiatych rokov. Zástoj umelca je odlišný, stáva sa duchovným sprievodcom a ochrancom svojich mladších kolegov. Jeho dielo je cestou, ktorá sa voľne vinie a je dostatočne široká pre iných, ďalších... Na umelcovej ostatnej výstave v Galérii Jána Koniarka v Trnave – v Kopplovej vile v roku 2013 sa Miloš Balgavý predstavil – okrem svojich brúsených tavených plastík z optického a farebného skla fotografickými obrazmi, ktoré vznikali postupne v podobe fotografií dokumentujúcich celé jeho dielo. Ich autorkou je renomovaná fotografka Jana Hojstričová. Pri prvotne dokumentárnom fotografovaní Balgavého sklených plastík prejavila autorka takú mieru empatie, ktorá zrodila fotografie znamenite narábajúce so svetlom lyricky vylaďovaných Balgavého diel. Tieto fotografie sa samovoľne stávali obrazmi, pričom skúmavý umelec hľadal vždy ďalšie, nové možnosti a kompozície na fotografiách svojich pôvodných diel, až pochopil – po viacerých sústredených spôsoboch nanášania fotografií na rôzne hmoty – na papier, na hliník, že môžu byť nanesené na priehľadnú hmotu. Tu sa absolútne solitérne cesty tých, ktorí pracujú celoživotne so svetlom a s farbou – Miloš Balgavý, Palo Macho a Jana Hojstričová, hoci každý z nich diametrálne inak, paradoxným spôsobom preťali. A tak na výstave dominujú obrazy s Balgavého dielom zo skla oscilujúce medzi dokumentom a výpoveďou a sú vlastne portrétmi umelcových diel od Jany Hojstričovej a Autoportrét (diptych) – dvojjediná Machova maľba na skle s Hojstričovej fotografiou v skle.

Vynímajúc sklené plastiky Andreja Jančoviča, ktorý sa venuje tavenej a brúsenej sklenej plastike a Pala Barkóciho, u ktorého ide o ojedinelý experimentálny prístup v technológii brúseného a lešteného skla náročnou kombináciou sklenej optickej hmoty fúkaného tvaru s glycerínom, sa na výstave SKLO (venované Milošovi Balgavému) sústreďuje teda pozornosť na obraz. V roku 2017 sa v Galérii Medium v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočnila tematická výstava Vedieť – Vidieť – Maľovať, na ktorej vystavujúci autori, nepracujúci prioritne so sklom, hľadali prepojenie svojich konceptoch v skle. Na ňu nadväzovala výstava diel prevažne mladšej generácie New Glass Folder vo švédskom centre skla The Glass Factory, Boda Museum a v roku 2019 výstava Obrazy vytvorené v skle v dánskom Hempel Glassmuseu. Všetky tri výstavy sa sústreďovali predovšetkým na obrazy zo skla, v skle a na skle. Tu nájdeme provenienciu podoby diel nadaných mladých umelcov – Žofie Dubovej, Jána Mýtneho ml. a Dávida Kurinca. Ich prejav je výsledkom interdisciplinárnych programov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vidíme v nich snahu využívať tradičné technológie maľby na sklo, pri zachovaní individuálneho prejavu nezávislého od technologických postupov zaužívaných v priemyselnej výrobe. Princípom takéhoto ateliérového skla je experimentovanie so sklárskymi technológiami maľby prekrývaním farebných plôch, keramickými obtlačkami, chemickým a mechanickým odoberaním maľovaných vrstiev, pieskovaním, experimentovaním s taviacou a vypaľovacou teplotou a prepaľovaním zrkadiel. Tohto charakteru sú i vystavené sklené obrazy daľších nádejných autoriek – Marty Matejkovej-Vjatrákovej, Kristíny Ligačovej, Ariny Dotsenko a Kataríny Pozorovej.

Vystavujúci autori:
Miloš Balgavý *1955, Bratislava
Jana Hojstričová *1972, Myjava
Palo Macho *1965, Streženice
Andrej Jančovič *1986, Šaľa
Pavol Barkóci *1990, Želiezovce
Ján Mýtny ml. *1991, Bratislava
Dávid Kurinec *1990, Bratislava
Realizáciu diela Dávida Kurinca podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Marta Matejková-Vjatráková *1990, Galanta
Žofia Dubová *1991, Bratislava
Kristína Ligačová *1995, Čadca
Arina Dotsenko *1996
Katarína Pozorová *1986

Titul výstavy: SKLO (venované Milošovi Balgavému)
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátorka: Beata Balgavá
Vernisáž: 10.9.(Št) 2020 o 18:00
Trvanie výstavy: 11.9.(Pia) 2020 - 22.10.(Št) 2020

Otváracie hodiny:
Pondelok                  zatvorené
Utorok - Piatok     9.00 - 17.00
Sobota                      zatvorené
Nedeľa                 13.00 - 18.00


Miesto konania

Ďalšie termíny


20. 10. 2020 Utorok TRNAVA Galéria Jána Koniarka
20. 10. 2020 Utorok

21. 10. 2020 Streda TRNAVA Galéria Jána Koniarka
21. 10. 2020 Streda

22. 10. 2020 Štvrtok TRNAVA Galéria Jána Koniarka
22. 10. 2020 Štvrtok