Vyhľadať podujatie

ANTROPORARY

Piatok 18.09.2020,
Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí. Záujem o témy spojené s človekom, jeho telesnosťou a figurálnym vyobrazením prirodzene vzišiel z atmosféry v spoločnosti, na ktorú priamo vplývajú politický systém, spoločenský tlak, médiá, hoaxy, sociálne siete či novodobé influencerstvá. Téma aktualizovaná o pocity zrodené z dôsledkov pandémie akceleruje urgentnú potrebu fyzického kontaktu a možnosti stretávania sa. Tie sa totiž prirodzene stali vzácnosťou. Introverzia začala v postkoronovom svete prekvitať a nemožnosť fungovať v zabehnutých spôsoboch nastolila otázky o vlastných potrebách, možnostiach prežitia a závislosti od zdravého a prosperujúceho environmentu. Kam až siahajú dôsledky našich rozhodnutí? Je človek ešte stále stredobodom vesmíru? Praje aktuálna doba individualizácii alebo prekvitá kolektívnou snahou?

Kurátorský projekt voľne prechádzajúci naprieč rozličnými médiami (maľba, socha, inštalácia, videoart, film, zvukový záznam) sleduje formy a stratégie súčasného vizuálneho umenia s dôrazom na aktualizovanú figuráciu. Výstava selektívne reflektuje vybrané témy, ktoré priamo súvisia s telom, telesnosťou a človekom. Prirodzene graduje od banálnych či ironických prístupov cez pseudoarcheológiu a osobné mytológie až k vážnymi politickým témam, otázkam inklúzie marginalizovaných skupín či márnivosti a dôsledkom (negatívneho) pôsobenia ľudstva na životné prostredie. Vzhľadom na rozmanité spektrum tém súvisiacich s človekom, autorských prístupov a fluidných tendencií v súčasnom umení je výstavný projekt koncipovaný ako jeden komplexný celok. Nemá pevný začiatok ani koniec, vynecháva tradičné a zadefinované inštitucionálne kategórie, preberá formu vizuálnej koláže, ktorá sa ako organická inštalácia tiahne prostredím Galérie Jána Koniarka v Trnave. Aj napriek tomu ponúka niekoľko základných tematických okruhov, ktoré spájajú heslá Nová nová figurácia, Politika tela a Identity. Jednotlivé sekcie sa prirodzene prelínajú a ponúkajú obsiahlu prehliadku súčasného umenia s medzinárodným presahom.

Michal Stolárik

Titul výstavy: ANTROPORARY
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Michal Stolárik
Vystavujúci/e autori/ky: Lőrinc Borsos, Radek Brousil, Bogomir Doringer, Sári Ember, Barbora Fastrová, Anna Hulačová, Adam Csoka Keller, Šárka Koudelová, Vojtěch Kovařík, Pavla Malinová, Kristián Németh, Titania Seidl & Lukas Thaler, Boris Sirka, Adam Šakový
Vernisáž: 17.9.(Št) 2020 o 18:00
Hudobný hosť vernisáže: Stroon
Trvanie výstavy: 18.9.(Pia) 2020 - 15.11.(Ne) 2020

Podujatie na FB:
ANTROPORARY


Otváracie hodiny:
Pondelok                   zatvorené
Utorok - Piatok       9:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa   13:00 - 18:00

Miesto konania

Ďalšie termíny


20. 10. 2020 Utorok TRNAVA Galéria Jána Koniarka
20. 10. 2020 Utorok

21. 10. 2020 Streda TRNAVA Galéria Jána Koniarka
21. 10. 2020 Streda

22. 10. 2020 Štvrtok TRNAVA Galéria Jána Koniarka
22. 10. 2020 Štvrtok

23. 10. 2020 Piatok TRNAVA Galéria Jána Koniarka
23. 10. 2020 Piatok

24. 10. 2020 Sobota TRNAVA Galéria Jána Koniarka
24. 10. 2020 Sobota