Vyhľadať podujatie

21. MLYN BASKA MALOM 2020

Piatok 11.09.2020, 09:00

Ak ste zvedaví, čo na prelome júla a augusta vytvorili účasníci Medzinárodného tábora Ak ste zvedaví, čo na prelome júla a augusta vytvorili účasníci Medzinárodného tábora MLYN 2020 Rožňava, príďte sa pozrieť do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Výstavu s názvom 21. Mlyn Baska Malom 2020 pripravilo Banícke múzeum v Rožňave, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, v spolupráci Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy. Vernisáž sa uskutoční 10. septembra 2020 o 17:00 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

Tento rok sa na výtvarnom tábore pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 zúčastnilo len deväť výtvarných umelcov. Okrem umelcov z Košického krajatvorili na tábore aj umelci z maďarských partnerských miest mesta Rožňava – Szerencsa, Budapešti a Miškovca.

Iniciátorom, dlhoročným organizátorom a aktívnym účastníkom tábora bol v rokoch 1997-2011 akademický maliar, zaslúžilý umelec Maďarska a rodák z okolia Rožňavy Baska József (1935-2017), ktorý žil a tvoril v Budapešti.

„Zámerom projektu MLYN Rožňava je vytvorenie podmienok pre tvorbu mladých výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy a ich následná prezentácia v stredoeurópskom meradle. Tvorivú aktivitu tábora dokumentuje práve táto výstava, ktorú už tradične organizujeme v priestoroch Galérie,“ dodal predseda OZ pre partnerské mestá Rožňavy František Kardoš.

Výstava 21. Mlyn Baska Malom 2020 potrvá do 30.10.2020. Realizáciu Medzinárodného maliarskeho tábora finančne podporili Mesto Rožňava a samospráva V. obvodu Budapešti – Belváros-Lipótváros.

Viac informácií o výstavách a podujatiach Baníckeho múzea v Rožňave nájdete na www.banmuz.sk.

Tešíme sa na vás!


21. MLYN BASKA MALOM 2020

Vernisáž: 10. septembra 2020 o 17:00 h.
Trvanie výstavy: do 30.10.2020

www.banmuz.sk│FB: Banícke múzeum v Rožňave


Miesto konania

Ďalšie termíny


19. 10. 2020 Pondelok 09:00 - 12:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
19. 10. 2020 Pondelok 09:00 - 12:00

19. 10. 2020 Pondelok 13:00 - 17:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
19. 10. 2020 Pondelok 13:00 - 17:00

20. 10. 2020 Utorok 09:00 - 12:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
20. 10. 2020 Utorok 09:00 - 12:00

20. 10. 2020 Utorok 13:00 - 17:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
20. 10. 2020 Utorok 13:00 - 17:00

21. 10. 2020 Streda 09:00 - 12:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
21. 10. 2020 Streda 09:00 - 12:00