Vyhľadať podujatie

VLADIMÍR GANAJ - VZŤAHY

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje, možno nie v tradičných rozostavaných, budúcich... , výstavných priestoroch prezentáciu malieb, grafík a kresieb mladého prešovského umelca s rusínskými koreňmi, Vladimíra Ganaja. Názov výstavy Vzťahy nesie v sebe aktuálnu tému súčasného sveta.

Vladimír Ganaj ukončil magisterské štúdium pod vedením prof. Balka na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri klasických maliarských disciplín pod vedením prof. Ľudovíta Hološku. Od roku 2009 vystavoval na kolektívnych a samostatných výstavach v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Plzni a Kutnej Hore. Mladý umelec siaha po tradičných maliarských žánroch, predovšetkým po figurách, „núkaných“ sa interiérových výsekoch a zátišiach, pri ktorých avandgardný prístup autora a koncepcia premeny videnej reality súzvuči s tým, čo v sebe veci, priestory a ľudská spoločnosť ukrýva.

Vladimír Ganaj o svojej vystave Vzťahy napísal: „ Snažil som sa, aby moje obrazy boli schopné nielen provokovať, ale ponúknuť aj východiská, napríklad už len poukázaním, že všetci vieme byt slabí a citliví, ovplyvniteľní, ale aj hyperbolizovaným prejavením možnosti to prekonať pokojným rozhodnutím, akceptovaním svojich slabostí a vlastností, humorným satirickým pousmiatim sa nad nepochopením ostatných aj nad samým sebou. Pri zobrazení obáv, strachu a váhania som sa snažil zobraziť aj ich nerozlučnú spätosť s erotickou fascináciou či s inými pudmi. Pri všetkých figúrach mi išlo o to, aby vychádzali z môjho podvedomia, mojim praktickým prístupom bola zmena vedomia a čiastočná strata sebakontroly, aby teda autenticky došlo k tvorbe čiastočne grotesknej figúry. Viaceré postavy sa na seba podobajú, opakujú podobné gestá či situácie, vytváral som osobitý sociologický repertoár postáv s odkrytým vnútrom (postavy a ich vzťahy ako symbolické metafory nášho pochopenia súčasnosti).“

Spolu s autorom sa tešíme na stretnutie s Vami 28.8.2020 o 17:00 hod. Výstava, kurátorkou ktorej je Daniela Kapráľová, potrvá do začiatku ďalších rekonštrukčných prác vo výstavných priestoroch v múzeu.

www.snm.sk