Vyhľadať podujatie

ROBERT BIELIK - OMNIA ET NIHIL

Štvrtok 17.09.2020,
Samostatná výstava maliara Roberta Bielika (1963) je jeho prvou prezentáciou v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie...

Samostatná výstava maliara Roberta Bielika (1963) je jeho prvou prezentáciou v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie. Autor nie je presvedčený o svojej nesmrteľnosti, v ktorú ako ľudia chceme radi veriť. Opak je pravdou, uvedomuje si svoju ľudskú konečnosť a cez maľbu si ju aj verejne priznáva. Maľovanie je pre neho prostriedok meditácie nad pominuteľnosťou. Vysnené, hypoteticky absurdné maliarove simulácie (v zmysle „čo by bolo, keby…“) fascinujú, poburujú. No v živote je najabsurdnejšie to najreálnejšie. Človek je tvor plný očakávaní, ktoré ho často brzdia v slobode mysle či tela. Osobné frustrácie nás odsudzujú od seba samého a izolujú nás od možného celistvého prežitia života. Aký je naplnený život? Uspokojenie duševných, materiálnych, telesných túžob? Alebo je to oveľa zložitejšie či, naopak, jednoduchšie? Nestačilo by dožiť sa svojho vlastného konca bez hnevu na seba, na svet?

V technologickom dialógu s historickou maľbou, kde sú často predlohou fotografie, žije autor vlastný (umelecký) život nezávisle od nálad výtvarnej scény. Zobrazuje ľudí, ktorí majú v jeho živote dôležité miesto, ale pripomína aj smrť (i predsmrtné okamihy) či vyrovnávanie sa s ňou, oslobodzuje sa od (ne)konečnosti. V zobrazeniach, morí, lesov, zvierat dokáže vymaľovať tiché napätie, tak príznačné pre človeka.

Autor výstavy je najradšej sám ako pozorovateľ vlastných vnútorných pohybov. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1987 – 1993 (pod vedením R. Sikoru). Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Napísal dvanásť kníh, posledná – Zorné pole tmy – vyšla v zime 2019, to čo nedopovie v maľbe, dopíše.

Autor: Robert Bielik
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Sprístupnenie výstavy: 17.9.2020 od 10 hod.
Trvanie výstavy: 17. 9. – 29. 11. 2020
Miesto konania: Reprezentačné sály

Otváracia doba:
Utorok až piatok od 10:00 do 17:30 hod. (posledných návštevníkov vpúšťame dnu o 17:00)
Soboty a nedele od 13:00 do 17:30 (posledných návštevníkov vpúšťame dnu o 17:00)


Miesto konania

Ďalšie termíny


20. 10. 2020 Utorok NITRA Nitrianska galéria
20. 10. 2020 Utorok

21. 10. 2020 Streda NITRA Nitrianska galéria
21. 10. 2020 Streda

22. 10. 2020 Štvrtok NITRA Nitrianska galéria
22. 10. 2020 Štvrtok

23. 10. 2020 Piatok NITRA Nitrianska galéria
23. 10. 2020 Piatok

24. 10. 2020 Sobota NITRA Nitrianska galéria
24. 10. 2020 Sobota