Vyhľadať podujatie

BEZPEČNÉ, SKRYTÉ

Štvrtok 17.09.2020,
Aké je bezpečné a skryté miesto, v ktorom umelci prechovávajú inšpirácie pre svoju tvorbu? Čo je ono bezpečne skryté, ktoré je samotnou inšpiráciou pre tvorivý proces umelca?

Projekt s dvojznačným názvom Bezpečné, skryté / Bezpečne skryté si kladie za cieľ mapovať koncept úkrytu v umeleckej praxi najmladšej generácie autorov. Predstavuje rozličné pohľady na umelcove „bunkre“, pričom dochádza do interakcie s celkom netradičným výstavným priestorom, krytom civilnej ochrany. Vystavujúcimi autormi a autorkami sú študenti a študentky slovenských vysokých škôl s umeleckým zameraním (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach), resp. ich čerství absolventi a absolventky. Výstava predstavuje ich tvorbu naprieč rozličnými médiami (počnúc maľbou až po priestorovú inštaláciu) a témami, ktorými sa snažia poodkryť problematiku viac či menej všedných bunkrov. Tieto pootvárajú v podobe zážitkov z detstva, ku ktorým sa vracajú, vo vlastných myšlienkových konštruktoch, z ktorých si budujú teoretické zázemie tvorby, vo svojich súčasných záujmoch, často na prvý pohľad nesúvisiacich s tvorbou, prostredníctvom pochybností o sebe samom, svojom tele či mysli, alebo skrze spoločenské situácie, ktoré ich vo svojej práci priamo ovplyvňujú. Dokonca niektorí zachádzajú až k tomu, že pojem skrytej inšpirácie ironizujú čím ho privádzajú do celkom bizarných situácií a spochybňujú tak jeho samotnú dôležitosť.

Celkovo jedenásť autoriek a autorov pootvorí svoj vnútorný svet, ale aj pohľad na problematiku z pozície externého pozorovateľa. Často sa totiž tento „inšpiračný bunker“ nenachádza vo vnútri umelcovej duše, ale niekde mimo nej, odkiaľ potom tá daná osobnosť čerpá. Výstava sa snaží prinášať začínajúcim umelcom a umelkyniam možnosť spolupráce s (rovnako začínajúcim) kurátorom, čím otvára cesty mladého umenia na trh. Zároveň sa snaží nasledovať zahraničný trend kurátorskej asistencie, kedy pri tvorbe a koncipovaní diel priamo spolupracujú autori s kurátorom. To pomáha rozširovať teoretické uchopenie diel, čo napokon prispieva aj k stabilnejšiemu výkladu vybraných výstavných tém.

Autori: Peter Cako, Peter Decheť, Kristína Doležalová, Barbora Hrubošová, Janka Kaňuchová, Michael Luzsicza, Eva Mária Moleková, Kvet Nguyen, Bálint Rózsás, Natália Šimonová, Róbert Urbančok
Kurátor: Adrián Kobetič
Miesto: Bunker
Trvanie: 17. 9. – 25. 10. 2020

Otváracia doba:
Utorok až piatok od 10:00 do 17:30 hod. (posledných návštevníkov vpúšťame dnu o 17:00)
Soboty a nedele od 13:00 do 17:30 (posledných návštevníkov vpúšťame dnu o 17:00)

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.


Miesto konania

Ďalšie termíny


20. 10. 2020 Utorok NITRA Nitrianska galéria
20. 10. 2020 Utorok

21. 10. 2020 Streda NITRA Nitrianska galéria
21. 10. 2020 Streda

22. 10. 2020 Štvrtok NITRA Nitrianska galéria
22. 10. 2020 Štvrtok

23. 10. 2020 Piatok NITRA Nitrianska galéria
23. 10. 2020 Piatok

24. 10. 2020 Sobota NITRA Nitrianska galéria
24. 10. 2020 Sobota