Vyhľadať podujatie

Múzeum Martina Benku

Kuzmányho 34
036 80 Martin
Slovensko

www.snm-em.sk
mmb@max.euroweb.sk
+421 43 413 13 90Otváracie hodiny

Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 16:00
Sobota 09:00 - 17:00

O nás

Múzeum Martina Benku v Martine je súčasťou etnografického múzea SNM v Martine. Múzeum bolo sprístupnené r. 1973 v dome, kde umelec od r. 1958 až takmer do sklonku života žil a tvoril. Základ zbierkového fondu múzea vznikol ešte počas života M. Benku. R. 1960 na základe darovacej zmluvy umelec odovzdal podstatnú časť svojho diela (5 200 diel) štátu a čiastočné sprístupnil svoj ateliér a malú obrazáreň. R. 1971 pribudla do fondu pozostalosť umelca, ktorú tvorili umelecké diela (3 200 kusov), finančná a písomná pozostalosť, zariadenie domu a ateliéru s osobnými predmetmi, ktoré sú súčasťou expozície múzea. Autenticky zachované interiéry múzea, rešpektujúce poslednú vôľu Martina Benku, približujú dielo všestranne orientovaného umelca, no predovšetkým maliara a ilustrátora.

Ponúkané služby:
Stála expozícia predstavuje autentické prostredie a dielo národného umelca Martina Benku (1888-1971), jednej z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme. 

Vstupné: dospelí 1 €, deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Voľný vstup: deti do 6 rokov, ZŤP, deti z detských domovov, držitelia preukazu ICOM, preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogický dozor, držitelia novinárskeho preukazu.

Program

Žiadne udalosti pre kategóriu