Vyhľadať podujatie

XXXII. MEDZINÁRODNÉ KERAMICKÉ SYMPÓZIUM LUČENEC-KALINOVO 2020

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

XXXII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2020

Termín tvorivého pobytu: 3. 8. – 31. 8. 2020
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo
Organizátori: Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov na Slovensku, Žiaromat a.s. Kalinovo, Obec Kalinovo
Účastníci: Lucia Lizáková (SK), Eva Stramska Srníková (SK), Antal András (HU), Milan Hanko (SK), Filip Šicko (SK)

Vernisáž výstavy: 11. 9. 2020, 16.00 hod.
Výstava potrvá: 11. 10. 2020

Napriek súčasnej ťažkej situácii sme aj tento rok pokračovali v organizovaní Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo, ktoré nepretržite funguje už viac ako 30 rokov a zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí na Slovensku. 32. ročník podujatia sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu. Piatim umelcom –  Lucie   Lizákovej ,  Eve  Srníkovej, Milanovi Hankovi, Filipovi Šickovi zo Slovenska a Andrásovi Antalovi z Maďarska sa opäť podarilo zaplniť nedávno vynovené výstavné priestory Novohradského múzea a galérie. Znova nás prekvapujú novými umeleckými realizáciami prinášajúcimi nové myšlienky a riešenia vo využití už takpovediac emblematickej suroviny tohto sympózia – šamotu. Časť z nich obohatí zbierkový fond umeleckej keramiky našej inštitúcie.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov na Slovensku, Žiaromat a.s. Kalinovo, partnerom je Obec Kalinovo.

www.nmg.sk│FB: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci