Vyhľadať podujatie

Verejná knižnica Jána Bocatia - pobočka Terasa

Tr. SNP 48 (Biely dom)
040 11 Košice
Slovensko

http://www.vkjb.sk/pracoviska/pobocka-terasa
kniznicaterasa@vkjb.sk
+421 55/643 87 95Otváracie hodiny

Pondelok 08:00 - 19:00
Streda 08:00 - 19:00
Štvrtok 08:00 - 19:00
Piatok 08:00 - 19:00

O nás

Knižnica je umiestnená v prízemnom bloku známeho ako Biely dom. Patrí medzi najväčšie výpožičné miesta verejnej knižnice. Knižnica má univerzálny fond,v ktorom je zastúpená tak beletria ako aj náučná literatúra. Oproti iným, menším, pracoviskám je však titulové zastúpenie kníh väčšie. Je tu voľný výber literatúry, ale fond je možné hľadať aj v elektronickom katalógu. Interiér knižnice bol špeciálne projektovaný a vyrobený pre túto knižnicu a má prívlastok zelený. Knižnicu nájdete v Bielom dome vpravo od veľkého schodišťa na prízemí.

Fond: 23 500 knižničných jednotiek

Program