Vyhľadať podujatie

SRDCOM ZDOBENÉ

Štvrtok 05.03.2020, 13:00
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prináša do priestorov Galérie ÚĽUV Košice na Mäsiarskej 52 reinštaláciu výstavy Srdcom zdobené, ktorá predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. Verejnosti bude prístupná od 5. marca 2020 do 25. septembra 2020.

Názov výstavy: Srdcom zdobené
Miesto konania: Galéria ÚĽUV Košice, Mäsiarska 52
Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 13.00 – 17.00 h
Trvanie výstavy: 5. 3. 2020 - 25. 9. 2020 - výstava je predĺžená do 28.2.2021
Kurátorky výstavy: Libuša Jaďuďová, Michaela Škodová

Ornament predstavuje výzdobu tvorenú jednotlivým motívom či sústavou motívov, ktoré dekorujú akýkoľvek predmet a materiál. Ornamenty mali viacero funkcií, konkrétne ozdobnú, účelovú alebo symbolickú (napríklad strom života). Ľudovú ornamentiku ovplyvňovali rôzne slohové prúdy – najviac renesancia, stopy zanechal aj barok a rokoko, mnohé rastlinné štylizované prvky sú pravdepodobne orientálneho pôvodu.

Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. Ako uvádzajú kurátorky výstavy Libuša Jaďuďová a Michaela Škodová „k jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.“ Na výstave sú prezentované geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy, ktoré sa vo viacerých obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách.

„Veríme, že sa nám podarilo poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v umeleckej či záujmovej sfére“ dodávajú kurátorky.

www.uluv.sk
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel. Viac o aktivitách ÚĽUV: www.uluv.sk.Miesto konania

Ďalšie termíny


27. 10. 2020 Utorok 13:00 - 17:00 KOŠICE ÚĽUV – REGIONÁLNE CENTRUM REMESIEL KOŠICE
27. 10. 2020 Utorok 13:00 - 17:00

28. 10. 2020 Streda 13:00 - 17:00 KOŠICE ÚĽUV – REGIONÁLNE CENTRUM REMESIEL KOŠICE
28. 10. 2020 Streda 13:00 - 17:00

29. 10. 2020 Štvrtok 13:00 - 17:00 KOŠICE ÚĽUV – REGIONÁLNE CENTRUM REMESIEL KOŠICE
29. 10. 2020 Štvrtok 13:00 - 17:00

30. 10. 2020 Piatok 13:00 - 17:00 KOŠICE ÚĽUV – REGIONÁLNE CENTRUM REMESIEL KOŠICE
30. 10. 2020 Piatok 13:00 - 17:00

02. 11. 2020 Pondelok 13:00 - 17:00 KOŠICE ÚĽUV – REGIONÁLNE CENTRUM REMESIEL KOŠICE
02. 11. 2020 Pondelok 13:00 - 17:00