Vyhľadať podujatie

JÁN PÁSTOR. PRÍBEHY ARCHEOLÓGA Z MÚZEA

Streda 10.06.2020, 09:00
Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva na výstavu JÁN PÁSTOR. PRÍBEHY ARCHEOLÓGA Z MÚZEA

Výstava je venovaná zakladateľovi odbornej archeológie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Jánovi Pástorovi, ktorý v ňom pôsobil medzi rokmi 1948 – 1978. Archeologické lokality, na ktorých pracoval majú svoje príbehy a pochádza z nich bohatý súbor nálezov. Ich spojením s odbornými denníkmi J. Pástora, dobovej kresbovej a fotografickej dokumentácie a dnešných archeologických poznatkov vznikla táto výstava. Je pripomenutím a poďakovaním človeku, ktorý nemalou mierou prispel k rozvoju archeológie ako vedy na východnom Slovensku. V tomto roky si tiež pripomenieme 110. výročie jeho narodenia.

Vernisáž: 19.12.2019 o 16:00
Trvanie výstavy: 19.12.2019 – 31.5.2020 VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 01. NOVEMBRA 2020

Vstupné: dospelí: 2€; deti, študenti a dôchodcovia – 1€

Miesto výstavy: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2

www.vsmuzeum.sk│FB: Východoslovenské múzeum v Košiciach

Miesto konania

Ďalšie termíny


27. 10. 2020 Utorok 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
27. 10. 2020 Utorok 09:00 - 17:00

28. 10. 2020 Streda 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
28. 10. 2020 Streda 09:00 - 17:00

29. 10. 2020 Štvrtok 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. 10. 2020 Štvrtok 09:00 - 17:00

30. 10. 2020 Piatok 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
30. 10. 2020 Piatok 09:00 - 17:00

31. 10. 2020 Sobota 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
31. 10. 2020 Sobota 09:00 - 17:00