Vyhľadať podujatie

Horehronské múzeum

Nám. Gen. M. R. Štefánika 55
977 01 Brezno
Slovensko

www.horehronskemuzeum.sk
muzeumbrezno@stonline.sk
+421 48 611 24 53Otváracie hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

O nás

O MÚZEU:
Horehronské múzeum v Brezne patrí medzi mladšie múzeá na Slovensku, za päť desaťročí svojho regionálneho pôsobenia zozbieralo množstvo hmotných, písomných a obrazových dokumentov – etnografických, historických a literárnych – charakterizujúcich dejiny a kultúru vo svojej zbernej oblasti na hornom toku Hrona, od Telgártu po Banskú Bystricu, s presahom do susediacich regiónov. Múzeum vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na históriu a národopis Horehronia, bolo umiestnené do budovy historickej radnice zároveň s otvorením prvej expozície (fotografia). V 70. rokoch 20. storočia sa začala systematická tvorba zbierok národopisného a historického fondu so snahou o komplexný prístup k téme. Dnes zbierka obsahuje viac ako 30.000 predmetov a množstvo dokumentácie.

EXPOZÍCIE:
* Národopisná expozícia
* Historická expozícia
* Ľudová mangľovňa

 


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu