Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
VÝSTAVA

KLAUDIA KORBELIČ: CEZ VZDUCH A VIRTUÁLNY SVET MA [NE]VIDNO

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Klaudia Korbelič: Cez vzduch a virtuálny svet ma [Ne]vidno

Galéria Výklad, Hlavná ulica 10, Trnava

www.galeriavyklad.sk


Vernisáž: streda 17. 7. 2019 o 18.00 hod.

Hapenning k výstave – I AM ART/SOM UMENIE: streda 17. 7. 2019 od 13.00 do 19.00 hod.

Trvanie výstavy: 17. 7. – 31. 8. 2019

Kurátorka: Marianna Brinzová


Výstavný projekt Klaudie Korbelič (*1990) „Cez vzduch a virtuálny svet ma [Ne]Vidno“ je site specific dielo, ktoré pozostáva z priestorovej inštalácie, hapenningu a videa. Výstava nadväzuje na autorkine staršie site specific projekty, ktoré s názvami [kon]Text a [kontra]POST v roku 2018 realizovala v Synagóge – Centre súčasného umenia v Galérii Jána Koniarka v Trnave a v Industrial Gallery v Ostrave.


Priestorová site specific inštalácia vytvorená pre Galériu Výklad, ktorá je situovaná vo frekventovanej pešej zóne v Trnave, spočíva v zaplnení dvoch výkladov (kde galéria sídli) nafúknutými namnoženými objektmi. Autorka nepriamo nadväzuje na tému a vizualitu výstavy [kon]Text v GJK v Trnave, ktorú tvorili obrovské nafúknuté igelitové objekty – architektúry. Inštalácia „Cez vzduch a virtuálny svet ma [Ne]Vidno“ pracuje s menšou mierkou. Je založená na princípe vyplnenia výkladov komunikujúcich s verejným priestorom a okoloidúcimi, abstraktnými nafúknutými objektmi a konkrétnymi objektmi v tvare číslic 1 a 0. Číslice sa v intervencii objavujú nie náhodne, predstavujú informácie vkladané do virtuálneho prostredia prostredníctvom numerických radov. V prípade výstavy je to konkrétny názov „Cez vzduch a virtuálny svet ma [Ne]Vidno“, ktorý je do číselného radu prevedený pomocou binárneho kódu. Samotná intervencia predstavuje zhluk informácií, užitočných i balastných, do ktorých sme chtiac-nechtiac neustále ponorení. Divák má možnosť do tohto zhluku vstúpiť, brodiť sa ním a informácie reprezentované nafúknutými objektmi – „bublinami“ redukovať. V priestorovej inštalácii vo výkladoch sa tak počas dňa otvorenia výstavy odohrá jednodenná performance. Do intervencie v deň vernisáže vstupuje autorka ako performerka a zviditeľňuje a zneviditeľnuje sa pohybom medzi nafúknutými objektmi v zahltenom výklade. Diváci a okoloidúci majú rovnakú možnosť vstúpiť do intervencie a spolu s autorkou performovať. Performeri sa týmto aktom stávajú neoddeliteľnou súčasťou diela a v podstate dielom samotným, stavajú sa umením. Klaudia Korbelič chápe happening ako nutnú fázu procesu diela, ktorú podľa toho príhodne aj pomenováva – „I AM ART/SOM UMENIE“. Celodenná performance je v závere zaznamenaná na audiovizuálnu stopu, tá je dodatočne vo forme zostrihaných videí prezentovaná virtuálne. Prostredníctvom nálepiek vo výklade galérie sa cez bránu QR kódu divák dozvedá, čo sa počas performance odohralo a ako pôvodná inštalácia vyzerala. Autorka tak dopredu počíta s deštrukciou inštalácie a jej samotných objektov – „bublín“.


Klaudia Korbelič vo svojej tvorbe s deštrukciou sochárskeho artefaktu pracuje programovo. Dôležitým prvkom jej diel je interakcia zo strany divákov, tak ako aj proces vznikania, transformácie a zanikania sochárskeho artefaktu. Ten často vystavuje rôznym vonkajším i vnútorným vplyvom, ktoré ho deštruujú, transformujú a odhmotňujú. Týmto procesom skúma samotné sochárske médium a testuje jeho hranice. Pýta sa, čo sa dá ešte považovať za sochu/objekt a čo už túto kategóriu presahuje. Sleduje, ako sa formálne i kontextovo mení sochársky artefakt prechádzajúci určitými situáciami a procesmi, do ktorých je uvedený alebo je im vystavený. Aj v prípade výstavy „Cez vzduch a virtuálny svet ma [Ne]Vidno“ ju zaujíma práve proces, premena a stav diela, a tiež otázka, čo sa stane s objektmi vo výklade, ktoré budú divákom prístupné k deštrukcii. Predpokladá, že po performance ostanú už len vyfúknuté stopy artefaktov a odkazy na ne. Výstava kontextovo poukazuje na krehkosť nášho súčasného sveta a komplikované jestvovanie v ňom, aj z dôvodu, že sa stále viac a viac pohybujeme vo virtuálnom svete, v ktorom hľadáme svoje „pravdy“ a pripájame sa k rôznym sociálnym bublinám. Zviditeľňujeme a zneviditeľnujeme sa (online/offline) a máme stále menej času sa vnímať v reálnom svete a prežívať to vnímanie a blízkosť naplno. Prostredníctvom intervencie „Cez vzduch a virtuálny svet ma [Ne]Vidno" môžeme premýšľať o hľadaní seba samého, o jednotlivcovi v spoločnosti a o súčasnom človeku ako takom.


Klaudia Korbelič (*1990, Bratislava) vyštudovala ateliér Sochařství 1 vedením prof. akad. soch. Michala Gabriela na Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne (2017). Zaoberá sa klasickou sochou, ktorú podrobuje mechanicko-performatívnej deformácii, site specific inštaláciami a objektmi. Námety čerpá zo súčasnosti, ale i z minulosti. Spracováva problematiku armády, princípov architektúry, statusu súčasného človeka a sci-fi. Autorka má za sebou niekoľko úspešných skupinových i samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Žije a tvorí v Brne.

FACEBOOK EVENT
KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.