Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.

Registrácia firmy

Zaregistrujte sa bezplatne do katalógu firiem na kamdomesta.sk a propagujte vaše služby a produkty. V prípade záujmu o rozšírenie obsahu vašej prezentácie (napr. otváracia doba, QR kód, popis činnosti, fotogaléria, uverejňovanie akcii a zliav, atď.), kontaktujte nás na marketing@kamdomesta.sk
Prístupové údaje
Registračné údaje
Zaradenie
Fakturačné údaje
Fakturačné údaje slúžia na overenie pravdivosti vyplnených údajov a sú určené výhradne na interné účely redakcie.
Kontaktná osoba

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia. 
Spoločnosť enter design, s.r.o je vlastníkom a prevádzkovateľom internetového portálu kamdomesta.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a je oprávnená na tomto portáli poskytovať reklamný priestor. Objednávateľom takéhoto reklamného priestoru (ďalej len „Objednávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená takúto službu objednať.

Zadávanie údajov
Zadávanie údajov Objednávateľa do katalógu firiem sa vykonáva prostredníctvom vyplneného registračného formulára a potvrdením Všeobecných obchodných podmienok registrácie. Uverejnenie údajov Objednávateľa v katalógu firiem je zo strany Prevádzkovateľa bezplatné. 

Zodpovednosť objednávateľa
Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za uvedené údaje vyplneného formulára. Zároveň nesie plnú zodpovednosť za prípadne škody spôsobené Prevádzkovateľovi, prípadne tretím osobám, ktoré budú spôsobené uvedením nepravdivých údajov, ktoré Objednávateľ uvedie do formulára.

Súhlas so šírením údajov
Vyplnením formulára Objednávateľom a následným potvrdením jeho zaradenia do katalógu dáva Objednávateľ súhlas so šírením uvedených údajov prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé a že subjekt (prevádzka) skutočne v čase vyplnenia formulára existuje a vykonáva uvedenú podnikateľskú činnosť. Zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu. V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých Objednávateľom je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce.

Práva dodávateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ak je vyplnený registračný formulár Objednávateľa neúplný alebo uviedol Objednávateľ nepravdivé údaje, ktoré boli Prevádzkovateľom zistené. Takéto odmietnutie bude podľa možností Objednávateľovi oznámené elektronickou formou najneskôr do 3 dní od zistenia nepravdivosti údajov uvedených Objednávateľom. Súčasne si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo neskoršieho vyradenia Objednávateľa z katalógu, pokiaľ zistí, že daný subjekt už uvedenú činnosť nevykonáva, prípadne zanikol.

Záverečné ustanovenia
Objednávateľ dáva týmto súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto Všeobecné podmienky sú platné od 01.01.2006.

KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.