Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
VÝSTAVA

DVOJVÝSTAVA: ANNAMÁRIA MIKULÍKOVÁ – ÉTERNELLE │ VEĽKÝ MAJSTER DROBNÉHO EMAILU JÁN SILAŠI (1707 - 1782)

13.07.2020 , Pondelok, 09:00 - 17:00

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Názvy dvojvýstavv:

Annamária Mikulíková – Éternelle
Veľký majster drobného emailu Ján Silaši (1707 - 1782)

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Termín výstavy: 21. 05. 2020 – 31. 07. 2020
Kurátor výstav: PaedDr. Anna Ondrušeková
Diela zapožičali : Farské úrady v Podolínci, Spišskej Sobote a Vrbove, SNM – Spišské múzeum v Levoči

Tatranská galéria v tomto období v rámci nového projektu Podporujeme mladých SZČO umelcov pripravila výnimočnú dvojvýstavu, v ktorej spájame súčasný a minulý pohľad na zaujímavé umelecké odvetvie zlatníctvo a umelecký šperk, v ktorom sa používa pradávny materiál smalt.

Smalt, alebo email má v histórii svoje nezastupiteľné miesto a dlhú tradíciu. V priebehu stáročí sa postupy práce menili. Vyvinulo sa mnoho techník v závislosti na kultúrnych tradíciách konkrétnych území, historickom i geografickom kontexte. Emailérstvo bolo až do 19. storočia doménou zlatníkov, šperkárov a remeselníkov, ktorí ho využívali na výzdobu predmetov umeleckej a remeselnej hodnoty, teda artefaktov zlatníckych, klenotníckych, liturgických atď. Často sa email používal aj ako náhrada farebnosti drahých kameňov.

Prvú výstavu predstavujú súčasné umelecké šperky, ktorých autorkou je Mgr.art. Annamária Mikulíková (1984). Táto kolekcia emailových šperkov je inšpirovaná dielom významného spišského zlatníka Jána Silašiho (*1707 - †1782) nadväzujúca na bohatú tradíciu výroby smaltu na Spiši.

Mgr. art Annamária Mikuliková vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Časť svojho štúdia strávila v zahraničí na univerzitách vo Veľkej Británii a Indii . Venuje sa najmä produktovému dizajnu a tvorbe šperkov. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie - združenia šperkárov AURA. Na základe jej výsledkov ju vybrali za členku dvoch medzinárodných asociácií pre umelecký šperk ACJ The Association for Contemporary Jewellery v Londýne a Klimt02 v Barcelone. Prostredníctvom nich prezentuje svoju tvorbu na medzinárodných výstavách, súťažiach a eventoch v zahraničí. Jej starý otec Ing. Rudolf Holeva bol prvý hlavný inžinier v bývalej Scholzovej fabrike v Matejovciach (neskorší Tatrasmalt/Tatramat) a jej matka Mgr. Mária Kovaľová výtvarníčka rozvíjala túto techniku po umeleckej stránke. Zdedením technického zázemia, bol už iba krok k nájdeniu si vlastnej cesty v práci s týmto ušľachtilým materiálom. Použitím techniky smaltu – emailu posúva odkaz barokového zlatníckeho umenia akou je miniatúrna maľba alebo charakteristické efektné zlátenie do súčasnejšej podoby.Druhá výstava nám odhaľuje vzácnosti v súčasnosti ukryté na farách, alebo v kostoloch na Spiši od veľkého majstra významného spišského zlatníka Jána Silašiho.

Ján Silaši, alebo Johanes Szillassy (1707 Rožňava – 06.05. 1782 Levoča) Od 1719 sa učil v Košiciach. Ako tovariš pracoval v Levoči v dielni už nežijúceho zlatníka Reuthera. R. 1729 sa stal členom zlatníckeho cechu (od 1747 až do smrti bol jeho predstaveným) i mešťanom Levoče. Ako významný barokový zlatník sa preslávil najmä maliarskym emailom a monofigurálnymi emailovými miniatúrami. Svoje kalichy, cibóriá, oltárne kríže i monštrancie zdobil emailovými medailónmi. Námety čerpal zo Starého a Nového zákona, zo života svätých, z prežitých udalostí. Výzdobu svojich prác dopĺňal emailovými kvetinami a postavami Trojice, anjelov a svätých. Veľa z jeho tvorby sa zachovalo najmä na Spiši, na východnom Slovensku a v zahraničí. Jedným z jeho prvých diel z 30. rokov 18. stor. bola monštrancia pre katedrálu v Spišskej Kapitule, dnes Spišské Podhradie. K najvýznamnejším patrí veľká monštrancia z r.1770 pre košický dóm sv. Alžbety.

V kontexte slovenského, ale aj stredoeurópskeho umenia sa Ján Silaši javí ako výnimočná osobnosť. V tvorbe maľovaného emailu nemal prakticky medzi umelcami tvoriacimi v blízkych časových vrstvách konkurenta – nielen doma v Levoči, ale ani v Uhorsku. Je druhým umelcom po majstrovi Pavlovi z Levoče, ktorého dielo bolo na Slovensku vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Vyhlásené bolo 11. júna 1991 Nariadením vlady SR Z.z. č. 299/1991. Dielo obsahuje 95 liturgických predmetov. Tieto sú evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky (32 kalichov, 31 monštrancií, 9 pacifikálov, 16 cibórií, 3 relikviáre, 2 navikuly, 1 pár procesiových koruniek, 1 kadidelnica).Súpis diela

Miesto Kostol Dielo Č. ÚPZF
Pezinok Kostol Nanebovzatia Panny Márie monštráncia 267
Prievidza, Staré Mesto Kostol sv. Trojice a Nanebovzatia Panny Márie monštráncia 847
Motešice, Dolné Motešice R.kat. kostol monštráncia 1144
Nitra Hrad, Bazilika svätého Emeráma cibórium 2633
Námestovo Kostol sv.Šimona a Júdu pacifikál 4429
Zákamenné Kostol Nanebovzatia Panny Márie monštrancia 4546
Žilina R.kat. kostol kalich 162
Muráň Kostol sv. Juraja kalich 3693
Rimavská Sobota Kostol sv.Jána Krstiteľa relikviár 539
Hažlín kostol Povýšenia sv. Kríža kalich 174
Ľubiša kostol sv. Michala kalich 685
Lukačovce kostol Premenenia Pána monštrancia 687
Kežmarok Kostol sv. Kríža kalich 1959
    pacifikál 1961
Matiašovce kostol sv. Petra a Pavla cibórium 2164
    monštrancia 2165
Rakúsy kostol sv. Mikuláša monštrancia 2263
Tvarožná kostol sv. Mateja kalich 2451
Vrbov kostol sv. Serváca relikviár 2543
    kalich 5209
    cibórium 5210
    monštrancia 5211
    pacifikál 5212
    kalich 10404
Domaňovce kostol sv.Štefana Prvomučeníka kalich 4004
    monštrancia 4006
Dúbrava kostol sv.Jána Krstiteľa kalich 4042
Levoča kostol sv.Jakuba monštrancia 4240
    pacifikál 4241
    kalich 4242
    kalich 4243
    korunky hodnostné 4244/1-2
    kalich 4247
    pacifikál 4253
    kalich 4292
    kalich 4293
    monštrancia 4295
    kríž oltárny 4296
    monštrancia 4325
    monštrancia 5284
    monštrancia 5285
    cibórium 5286
Levoča kostol sv. Ducha korunka hodnostná(na bočnom oltári) 4309/3-4
Spišské PodhradieSpišská Kapitula kostol sv. Martina kalich 4569
    kalich 4574
    monštrancia 4575
    relikviár monile 4582
Spišský Hrhov kostol sv.Šimona a Júdu cibórium 4675
    monštrancia 4676
Vyšné Repaše kostol sv. Kataríny monštrancia 4768
Domaňovce kostol sv. Štefana Prvomučeníka cibórium 5316
Spišský Štvrtok kostol sv. Ladislava monštrancia 5326
    pacifikál 10265
    kalich 10408
PopradSpišská Sobota kostol sv. Juraja cibórium 1700
    relikviár 1702
Mlynica kostol sv. Margity kalich 2184
    cibórium 2185
Spišská Teplica kostol sv. Trojice kalich 2340
    monštrancia 2342
Vydrník kostol sv. Šimona a Júdu kalich 2569
Prešov Konkatedrála svätého Mikuláša[[]] kalich 2679
Prešov gr. kat.kostol sv. Jána Krstiteľa Socha voľná 2727
Ražňany kostol sv. Demetra monštrancia 3137
Šarišské Michaľany kostol sv. Michala monštrancia 3229
    kalich a paténa 3230
Torysa kostol Božského srdca kalich 3256
    cibórium 10360
Torysa r.kat. kostol pacifikál 10361
Sabinov r.kat. kostol kalich 3172
    monštrancia 10362
    cibórium 10363
    pacifikál 10364
Brezovica kostol Všetkých svätých monštrancia 10407
Podolínec kostol Nanebovzatia Panny Márie monštrancia 10410
Nová Kelča kostol sv. Štefana monštrancia 661
    kalich 662
    cibórium 663
    pacifikál 5461
Soľ kostol Krista Kráľa cibórium 1557
Vranov nad Topľou kostol Narodenia Panny Márie monštrancia 1604
    kalich 1605
    cibórium 1606
    pacifikál 1607
    kalich 1608
Gelnica kostol Nanebovzatia Panny Márie kalich 4060
    monštrancia 4061
    cibórium 4062
Kluknava kostol sv. Kataríny kalich 4132
    kalich 4133
    kalich 4134
    monštrancia 4136
    pacifikál 4138
    cibórium 5277
Mníšek nad Hnilcom kostol sv.Kríža monštrancia 4384
    cibórium 4385
    pacifikál 4387
Žakarovce kostol sv.Michala kalich 4780
    monštrancia 4781
Košice 1-Staré Mesto Dóm svätej Alžbety monštrancia 861
Jasov kostol sv. Jána Krstiteľa kalich 1077
Štós kostol sv.Jána Nepomuckého kalich 10409
Pavlovce nad Uhom kostol sv.Jána Krstiteľa monštrancia 1492
Senné kostol Navštívenia Panny Márie kalich 10405
Rožňava kostol Nanebovzatia Panny Márie relikviár 3394
    cibórium 10775
Hrabušice kostol sv. Vavrinca pacifikál 4091
Krompachy kostol sv.Jána Evanjelistu kalich 4157
    kalich 4158
Letanovce kostol Všetkých svätých monštrancia 4174
    pacifikál 4175
Markušovce kostol sv. Michala kalich 4361
Poráč gr.kat. kostol sv.Demetra kalich 4456
    darochraniteľnica 4457
Slovinky prav.Nanebovstúpenia Pána kalich 4468
Spišské Vlachy kostol sv.Jána Krstiteľa kalich 4647
    monštrancia 4648
    cibórium 10406
Spišský Hrušov kostol sv.Kataríny Alexandrijskej kalich 4691
Nový Ruskov, Veľký Ruskov gr. kat. kostol Panny Márie Ochrankyne kalich 5015


MIESTO A DÁTUM KONANIA
13.07. Pondelok, 09:00 - 17:00, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 341/12, Poprad,
14.07. Utorok, 09:00 - 17:00, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 341/12, Poprad,
15.07. Streda, 09:00 - 17:00, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 341/12, Poprad,
16.07. Štvrtok, 09:00 - 17:00, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 341/12, Poprad,
17.07. Piatok, 09:00 - 17:00, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 341/12, Poprad,
Všetky termíny >>
KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.