Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
KATEGÓRIE FIRIEM

CVČ - Regionálne centrum mládeže

Strojárska 3
040 01 Košice
Slovensko

Telefón: +421 55 622 38 20
Fax: +421 55 694 13 98
E-mail: rcm@rcm.sk

www.rcm.sk

O nás

>> Kluby a krúžky v školskom roku 2019/2200 <<
 
Pre deti a mládež ponúkame možnosť v rámci záujmovej činnosti zapojiť sa do týchto aktivít:

Výtvarný ateliér pre žiakov ZŠ, pondelok 15.30 – 17.00 hod.
Pravidelné výtvarné aktivity organizované ako krúžky záujmovej činnosti zamerané na rozvoj tvorivosti, oboznamovanie sa s rôznymi výtvarnými technikami (kresba, maľba, modelovanie, kombinovaná technika) a výtvarným umením.
Kontakt : Mgr. Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk 
 
Výtvarný ateliér / kresba - pre žiakov SŠ, streda 15.00 – 17.00 hod.
Pravidelné výtvarné činnosti zamerané na kresbu a maľbu s rôznym výtvarným materiálom, kreslenie, maľovanie podľa modelu /objekt, zátišie, kreslenie a maľovanie v plenéri/.
Kontakt : Mgr. Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk
 
Fotografický klub 1 – 3, utorok, streda, štvrtok od 15.30 do 17.30 hod.
Klub je otvorený pre mládež od 14 do 24 rokov. Cieľom je zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom, naučiť sa postupy pri fotografovaní portrétov, architektúry, makrofotografie, krajinárskej fotografie a tiež spracovanie fotografii v počítači.
Kontakt: Igor Tymczák, igor.tymczak@rcm.sk 
 
Klub masmediálnej komunikácie, štvrtok od 16.00 h. do 18.00 hod.
Si študent a zaujímaš sa o svet masmédií? Pridaj sa do klubu  a nauč sa ako to chodí v skutočných médiách. Dozvieš sa zaujímavosti z výroby spravodajstva, dokumentárneho filmu a marketingu.
Kontakt: PaedDr. Marta Harviľaková Mikuľaková, marta.harvilaková@rcm 
 
Finančný krúžok, pondelok od 15.00 do 17.00 hod.
Finančný krúžok prispieva k rozvoju kompetencií pre správne narábanie s peniazmi, pre vytvorenie životných hodnôt, stanovenie životných priorít a k pochopeniu vytvárať hodnotu ľudskej práce. Naučíš sa ako efektívne riadiť vlastné finančné zdroje s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Kontakt: PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@rcm.sk 

Little Spartans – sebaobrana hrou!, pondelok a streda od 16.30 do 18.00 hod.
pre deti vo veku 7 – 12 rokov
- práca s vnútornou motiváciou a vybudovanie sebadisciplíny,  pestovanie kolektívneho ducha, spolupráce a rešpektu k okoliu
Kontakt: rbuslovakia@gmail.com

 
Enviroklub
Aktivity sú zamerané na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia.
Kontakt: Mgr. Roland Bánhegyi, roland.banhegyi@rcm.sk 
 
Zaži zahraničie
Klub určený pre mladých ľudí od 15 do 30 rokov, ktorí chcú vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmus+. Pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú využiť príležitosť vykonávať  dobrovoľnícku prácu na projektoch z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe prostredníctvom Európskeho zboru solidarity. Na klube účastníci získajú základne poznatky o jednotlivých typoch projektov, ktorých sa budú môcť zúčastniť. Získajú informácie a zaujímavosti o jednotlivých krajinách EÚ. Dozvedia sa mnoho z interkultúrneho učenia a projektového manažmentu.
Kontakt: Izabela Széplaki, izabela.szeplaki@rcm.sk

Klub dobrovoľníkov
Klub určený pre žiakov a žiačky stredných škôl. Cieľom krúžku je  posilňovať sociálne cítenie mládeže k potrebám iných ľudí. Náplňou práce krúžku je návšteva a pomoc starším ľuďom v geriatrickom centre, organizovanie a realizácia zbierok šatstva a školských potrieb pre rodiny v krízových centrách a pre detské domovy.
Kontakt: Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk 
 
Krúžok bojových umení
Máte možnosť stať sa súčasťou najúspešnejšieho športového klubu na Slovensku cvičiaceho dve najstaršie japonské bojové umenia Iaidó a Džódó. 
Kontakt: Ing. Marián Bartko 0911 010 600, marian.bartko@hikaridojo.sk

Bližšie aktuálne informácie a prehľad o ponúkaných krúžkoch, kluboch a ďalších aktivitách pre stredoškolákov získate na stránke www.rcm.sk, alebo telefonicky na čísle 055 6223820.

Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2019/2020

CVČ - Regionálne centrum mládeže
Strojárska 3, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 622 38 20
Email:

www.rcm.sk
qr
Elektronická vizitka
Ako funguje?

Zaradenie v kategórii

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.