CVČ Orgovánová 5

Orgovánová 5
040 11 Košice
Slovensko

Telefón: +421 55 642 36 37
E-mail: sekretariat.cvcorgovanova@cvcorgovanova.sk

www.cvcorgovanova.sk
O nás
Pracovisko Orgovánová 5
055 /641 14 11, 641 14 16

ABC malého atléta
/Juhoslovanská 2/

Angličtina hrou
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86/

Aranžérstvo, šperkárstvo
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Balet
/Starozagorská 8/

Bedminton
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Popradská 86/

Cvičenie s najmenšími
/Juhoslovanská 2, Popradská 86/

Detská filmová spoločnosť
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Divadlo a herectvo
/Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Dopraváčik
/Starozagorská 8/

Dúhový  krúžok
/Kórejská 1/

Ekodebrujársky
/Juhoslovanská 2, Kórejská 1/

Elektronik
/Orgovánová 5/

Enkaustika
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2/
Fit lopty
/Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Florbal
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2/

Fotografovanie
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Francúzština hrou
/Orgovánová 5, Popradská 86/

Futbal
/Charkovská 1/

Hip hop
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Starozagorská 8/

Hravá maďarčina
/Kórejská/

Keramika
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Krížom krážom
/Kórejská 1/

Krok za krokom
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Lego
/Popradská 86, Starozagorská 8/

Letecký modelár
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5/

Loptové hry
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2/

Ľudové tance
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Starozagorská 8/

Malá škola počítačovej grafiky
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Starozagorská 8/

Malí krtkovia
/Orgovánová 5/

Medzi nami dievčatami
/Orgovánová 5, Popradská 86/

Mladý astronóm
/Juhoslovanská 2, Popradská 86/

Mladý kynológ
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Kórejská 1,Orgovánová 5, Popradská 86/

Mladý moderátor
/Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Mladý prírodovedec
/Popradská 86/

Mladý spevák, speváčka
/Charkovská 1, Popradská 86, Juhoslovanská 2, Starozagorská 8/

Mladý vedec
/Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86/

Mladý zoológ
/Juhoslovanská 2,  Popradská 86/

Modeling
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Muzikálová hviezda
/Charkovská 1, Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Starozagorská/

Op art
/Kórejská 1/

Plastikový modelár
/Orgovánová 5, Popradská 86/

Plávanie
/Krytá plaváreň, ZŠ Trebišovská/

Pohybová príprava
/Charkovská 1/

Redaktor online
/Charkovská 1/

Stolný tenis
/Juhoslovanská 2,  Orgovánová 5, Starozagorská 8/

Streľba
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Šach
/Charkovská 1, Orgovánová 5, Popradská 86/

Tajomstvo farieb
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Tenis
/Charkovská 1/

Turistika
/Juhoslovanská 2,  Orgovánová 5, Starozagorská 8/

Tvorivé dielne
/Juhoslovanská 2, Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Výtvarné umenie
/Juhoslovanská 2, Popradská 86, Starozagorská 8/

Výtvarné umenie, deti a rodičia
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8/

Zumba
/Charkovská 1,  Juhoslovanská 2,  Orgovánová 5/

Sebaobrana
/Orgovánová 5/

Karate
/Orgovánová 5/

Turistika (SOS v prírode)
/Juhoslovanská 2, Orgovánová 5/

Vandals
/Orgovánová 5/

Malá škola pre Djov
/Orgovánová 5/

Animátor voľného času
/Orgovánová 5/


Bližšie informácie o náplni krúžkov a stretnutiach (deň, čas) nájdete na wwwcvckosice.skProgram

piatky, soboty(iné dni podľa dohody) NARODENINOVÉ OSLAVY
Zaujímavý  program plný hier  a zábavy pre oslávenca a jeho  hostí pripravený animátorkami CVČ (v rámci programu ponúkame výzdobu miestnosti, maľovanie na tvár oslávenca a jeho hostí, animačný program - aktivity pre deti podľa veku a predstáv oslávenca, pomôcky a hračky...).
/CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8/
 
utorok, stredu, štvrtokod 10.00 - 12.00 MATERSKÉ CENTRÁ SLNIEČKO
Animačný program pre deti a mamičky. Materské centrum otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a  rodičmi.
/CVČ, Orgovánová 5, EP Popradská 86, EP Charkovská 1, EP Starozagorská 8, EP Juhoslovanská 2/
 
 
HVEZDÁREŇ A  PLANETÁRIUM
 
22., 29. 10.od 19.00 - 20.00 Pozorovanie večernej oblohy
(iba na základe objednávky u pracovníka planetária: 0904 002 019, cvc.kanuk@gmail.com.
 
2., 9., 30. 10. od  20.00 . 21.00 POZOROVANIA LEN ZA JASNÉHO POČASIA
Pozorovania slnečnej fotosféry (počas dňa) a večernej oblohy (večer) je možné dohodnúť s pracovníkom planetária aj v iných termínoch (0904 002 019, cvc.kanuk@gmail.com ).
 
Programy v planetáriu:
 
30. 10. o 19.00OBLOHA DNES
Programy pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe a úkazoch.
 
18. 10.o 16.00, 17.00, 18.00 STRAŠIDELNÉ PLANETÁRIUM
Programy pre deti, mládež a dospelých – všetkých, čo sa chcú báť)
 
Mimoriadne podujatia:
 
30. 10.od 15.00 - 21.00 PRÁZDNINOVÉ PLANETÁRIUM
Podujatie počas jesenných prázdnin pre širokú verejnosť. Programy v planetáriu pre deti a rodičov, pozorovanie Slnka a večernej oblohy, prednáška a premietanie filmov.
 
Pripravujeme na november:  
22. 11.od 14.00 - 20.00 ŽIVOT VO VESMÍRE
Pozorovanie Slnka a večernej oblohy, programy, filmy.
 
PONUKA KLUBOV 2014/1015
Ak ste už vyrástli zo školských lavíc, neznamená to, že nemôžete  prísť do centra. Práve pre Vás je tu možno jeden  z nasledujúcich klubov. Stačí vyplniť prihlášku, zakúpiť si permanentku a venovať sa tomu, čo Vás baví. Klubová činnosť v CVČ je nepravidelnou činnosťou, ktorá poskytuje priestor pre deti a mládež mesta Košice realizovať svoje záujmy a záľuby podľa momentálnej časovej dispozície a možnosti zúčastniť/nezúčastniť sa vybranej činnosti. Ak z akéhokoľvek dôvodu po uplynutí platnosti permanentky nebudete chcieť pokračovať, jednoducho si permanentku nekúpite.
 
PILATES
Pilates sú cvičenia vykonávané s vlastným telom, pomocou ktorých dosiahnete optimálnu telesnú kondíciu. Táto metóda odstraňuje bolesti chrbta, zlepšuje ohybnosť, silu, vytrvalosť, rovnováhu, koordináciu, dýchanie a telesný vzhľad. Vytvára štíhle svaly a cvičenie vyrovnáva svalové disbalancie, ktorými v súčasnej dobe trpí väčšina populácie. Už po niekoľkých cvičeniach zaznamenáte pozitívne výsledky. Pilates totiž napomáha tomu, aby človek začal chodiť vystretý a cvičenia mu upevnia svaly. Navyše vás prestanú trápiť bolesti chrbta. Pilates dodržiavaním pravidelnosti v cvičeniach už čoskoro vytvára dojem, že ste znížili svoju hmotnosť. Spôsobí to fakt, že pilatesovými cvikmi začnete držať rovno plecia a do výšky sa vám vytiahne hlava a chrbát.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Charkovská: utorok a štvrtok 18.30 - 20.00 hod.
 
INTENZÍVNY KRUHOVÝ TRÉNING
Spojenie aeróbnej a anaeróbnej činnosti zamerané na celkový rozvoj a posilnenie telesnej kondície. Komplexné prepojenie funkčného tréningu, klasického posilňovania, aerobiku, jump rope, bodystylingu, pop-pilatesu a rovnovážnych cvičení na rozvoj kondície, sily, rýchlosti, vytrvalosti a celkovej rovnováhy tela.
Pracujeme s vlastnou váhou tela s využitím malých posilňovacích pomôcok (aerobikový schodík/step, aerobikové posilňovacie gumy - RubberBands, jednoručky, medicinbaly, overbally, fit lopty, balančné podložky, kettlebelly, švihadlo, expandery, trampolína).
Prevádzkové hodiny na pracovisku Charkovská: pondelok od 18.00 - 19.30, štvrtok od 18.00 - 19.30 hod.
 
AEROBIK
Rozhodli ste sa urobiť niečo pre svoje zdravie? Aerobik je kondičné, vytrvalostné a dynamické cvičenie v sprievode tanečnej hudby zamerané na rozvoj srdcovo-cievneho a dýchacieho systému a na odbúravanie podkožného tuku. Priaznivo ovplyvňuje funkciu a štruktúru pohybového ústrojenstva a pozitívne pôsobí na nervovú sústavu. Na hodine sa využívajú jednoduché krokové variácie a choreografie. Ponúkame Vám vysoko kvalitné cvičenie so skúsenou profesionálnou lektorkou.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Orgovánová: utorok a štvrtok od 19.00 - 20.00 hod.
 
ORIENTÁLNE TANCE
Len máloktorý tanec v sebe skrýva toľko rozmanitých kultúr, zvykov, tradícií ako práve brušný orientálny tanec. Orientálne brušné tance pôsobia na tanečnicu ako relaxáciu psychicky a fyzicky.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Popradská 86 - sobota od 15.00 - 17.00 hod.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Juhoslovanská 2 - pondelok
 
ZUMBA
Zumba je fenomén v oblasti pohybu, ktorý postupne ovládol celý svet. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu  a exotické tanečné a aeróbne pohyby. Tance ako Salsa, Merengue, Flamenco, Hip hop, Cha-Cha, Samba, Calypso, Belly Dancing. Je efektívna, založená na princípe intervalového tréningu, ktorý maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov a tónovanie svalov. Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a pomalých rytmov na princípe vytrvalostného intervalového tréningu s cieľom vyformovať a posilniť celé telo a zároveň spaľovať tuk.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Orgovánová: utorok od 18.30 - 19.30 hod.
 
KERAMIKA
Klub keramikov je určený pre dospelých členov, ich deti, žiakov, študentov SŠ a VŠ.
Každý, kto má blízko k umeleckým činnostiam, má možnosť odhaliť aj tajomstvo práce s hlinou. Celoročný plán klubu je pestrý,  avšak dôraz sa kladie na rešpektovanie individuálnych projektov jednotlivých členov :-)
Prevádzkové hodiny na pracovisku Orgovánová: pondelok od 18.00 - 20.00 hod.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Popradská 86: štvrtok od 18.00 - 20.00 hod.
 
DIVADELNÝ KLUB
Divadelný klub (pod názvom " Malé divadelné štúdio") bude zameraný na dramatickú tvorbu. Ponúkne pod odborným vedením Mg. A. Marice Harčaríkovej okrem konkrétneho naštudovania inscenácie a jej verejnej prezentácie aj individuálnu prípravu a vzdelanie v oblasti hereckej tvorby, javiskovej reči a umeleckého prednesu s využitím metód dramatickej výchovy, t.j. improvizácie, hry v role atď. Účastníci sa  budú môcť oboznámiť  s  metódami a formami práce pri dramatizácii literárnej predlohy, získať základy réžie a dramaturgie pri procese tvorby inscenácie.  Cieľom je aktívna účasť na divadelných prehliadkach amatérskej tvorby, akými sú DEDO, Divadelné Košice, Divadlo mladých Exit, Divadlo a deti Rimavská Sobota či Hviezdoslavov Kubín v kategórii divadlá poézie.
Prevádzkové hodiny na pracovisku Popradská: piatok od 18.00 - 20.00 hod
 
PRAKTICKÁ SEBAOBRANA
Reálna sebaobrana vhodná pre mužov aj ženy nad 18 rokov, ktorá vychádza z potrieb každodenného života. Je zameraná na efektívne vyriešenie rôznych krízových situácií pri ohrození života a zdravia a pri ochrane majetku.
Ponúkame na pracoviskách: Orgovánová 5, Popradská 86
 
 
Zápis do záujmových útvarov a klubov v školskom roku 2014/2015 prebieha na všetkých elokovaných pracoviskách (Juhoslovanská 2, Charkovská 1, Kórejská 1, Orgovánová 5, Popradská 86, Starozagorská 8). Bližšie informácie: Centrum voľného času, Orgovánová 5, www.cvckosice.sk, 055/641 14 11, 641 14 16


Program
24.10.
Piatok
16:00 - 18:00
Udalosť
VESELÉ TEKVIČKY A STRAŠIDIELKA
Súťažno - zábavné podujatie určené členom záujmových útvarov i širokej verejnosti zamerané na vyrezávanie donesených tekvíc a vytváranie zaujímavých ...
25.10.
Sobota
09:00 - 12:00
Udalosť
NOVINKA! Zaujímavé podujatie pre rodiny s deťmi organizované počas sobôt v priestoroch CVČ - detskej herni, výtvarnom či keramickom ateliéri, klubovni ... Možnosť, ako ...
25.10.
Sobota
14:00 - 17:00
Udalosť
NOVINKA! Zaujímavé podujatie pre rodiny s deťmi organizované počas sobôt v priestoroch CVČ - detskej herni, výtvarnom či keramickom ateliéri, klubovni ... Možnosť, ako ...
27.10.
Pondelok
12:30 - 14:30
Udalosť
HALLOWEEN NA KVP
Súťažno - zábavné podujatie určené členom záujmových útvarov i širokej verejnosti na sídlisku KVP zamerané na vyrezávanie tekvíc spojené s vyhodnotením. /CVČ, ...
29.10.
Streda
16:30 - 19:00
Udalosť
HALLOWEENSKA CVČ
Strašidelný podvečer plný zábavy, čarov a kúziel spojený s vyrezávaním tekvíc. Je určený členom záujmových útvarov i širokej verejnosti. /CVČ, EP Kórejská 1/
29.10.
Streda
18:00
Udalosť
HALLOWEENSKA NOC V CENTRE
Pozvanie na strašidelný podvečer a noc v centre, počas ktorej si deti vyrežú tekvice, vyrobia masky... Súčasťou programu bude rozprávanie strašidelných príbehov a ...
30.10.
Štvrtok
08:30 - 13:00
Šport
STOLNOTENISOVÁ LIGA ŽIAKOV
1.turnaj VII. ročníka prázdninovej stolnotenisovej ligy žiakov určený členom záujmových útvarov a širokej verejnosti. /CVČ, EP Popradská 86/
30.10.
Štvrtok
18:00
Udalosť
HALLOWEENSKA NOC V CENTRE
Pozvanie na strašidelný podvečer a noc v centre, počas ktorej si deti vyrežú tekvice, vyrobia masky... Súčasťou programu bude rozprávanie strašidelných príbehov a ...
31.10.
Piatok
16:00 - 18:00
Udalosť
FAREBNÁ JESEŇ
Podujatie zamerané na výrobu jesenných dekorácií z prírodných materiálov určené členom záujmových útvarov i širokej verejnosti. /CVČ, Orgovánová 5/
CVČ Orgovánová 5
Orgovánová 5, 040 11 Košice
Telefón: +421 55 642 36 37
Email:

www.cvcorgovanova.sk
qr
Elektronická vizitka
Ako funguje?
Zaradenie v kategórii
Súťaž
Platinový melír 25g + peroxid zadarmo
Platinový melír 25g + peroxid
decolorvit plus Kompaktný melírovací ...
Colorhair, kadernícke potreby..., Košice
Monplatin-  Maska na vlasy s čiernym kaviárom
Monplatin- Maska na vlasy s
100ml / 500ml / 1l Veľmi efektívna, ...
Colorhair, kadernícke potreby..., Košice
gumicka do vlasov INVISI BOBBLE
gumicka do vlasov INVISI BOBBLE
Špecifické gumičky Invisibobble, ktoré ...
Colorhair, kadernícke potreby..., Košice
kefa tangle teezer compact
kefa tangle teezer compact
Kefa na rozčesávanie Tangle TEEZER ...
Colorhair, kadernícke potreby..., Košice
DÍRA U HANUŠOVIC /Díra u Hanušovic/
DÍRA U HANUŠOVIC
ČR, 2014, komédia, dráma, 102 min.
MAPY KU HVIEZDAM /Maps to the Stars/
MAPY KU HVIEZDAM
Kanada/USA, 2014, dráma, psychologický, romantický, 111 min.
DOM KÚZIEL - 3D /The  House of Magic/
DOM KÚZIEL - 3D
Belg., 2013, animovaný, dobrodružný, komédia, rodinný, fantasy, 85 min.
SUDCA /The Judge/
SUDCA
USA, 2014, dráma, 142 min.


 


BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA
ZVOLEN

KOŠICE

POPRAD, TATRY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

PREŠOV

RIMAVSKÁ SOBOTA
LUČENEC, POLTÁR
REVÚCA

TRNAVA
NITRA

ŽILINA
MARTIN, VRÚTKY
           
KONTAKTY DO
VRECKA

KOŠICE 1/2014
KONTAKTY DO
VRECKA

 
PREŠOV 1/2014
           
webdesign © bart.sk
Prístupové meno
Heslo
Zabudol som heslo
Chcem sa zaregistrovať
Email