Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
WORKSHOP

OTVORME DVERE, OTVORME MYSEĽ

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Otvorme dvere, otvorme myseľ | Workshop

Stretnutia sú verejne prístupné, bezplatné.

Otvorme dvere, otvorme myseľ je projekt spolupráce Denného centra duševného zdravia Facilitas n.o. Košice a Výmenníka Važecká, v ktorého priestoroch budú raz mesačne prebiehať zážitkové workshopy, zamerané na duševné zdravie.

V doobedňajších hodinách budú workshopy pre deti školských zariadení a poobede pre klientov a verejnosť.

Workshopy pre deti sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie.

Workshopy pre dospelých sa zameriavajú na význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými.

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť. Máme za to, že posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problému a podpora zdravej sebaúcty je to tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich a dospelých.

Počas stretnutí budú prebiehať tieto workshopy:

  • Arteterapeutický workshop, ktorý sa zameriava na výtvarné umenie. Výsledné dielo sa nehodnotí, ale dôraz sa kladie na proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota.
  • Muzikoterapia alebo liečba hudbou dáva priestor na vyjadrovanie emócií, zdieľanie spoločného zážitku, vnímanie zvukov, rytmu, intenzity.

Harmonogram stretnutí:
vo vybraný termín v mesiaci (program si môžes overiť na vymenniky.sk) v čase:

  • od 09.00 do 11.00 - pre deti školských zariadení
  • od 13.00 do 15.00 - pre klientov
  • do 16.30 - pre verejnosť

Stretnutia sú verejne prístupné, bezplatné.

Kontakt: Ondrej Jakubčák (kultúrny mediátor Výmenníka Jegorovovo a Výmenníka Važecká): +421 908 965 273 / ondrej.jakubcak@k13.sk


Facilitas n.o. Košice podporuje voľnočasové aktivity, ktoré sú u klientov málo rozvinuté. Zameriavajú sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života. Snažia sa o pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, v núdzi, v izolácii a poskytujú im duševnú a ľudskú pomoc. Jedným z najdôležitejších poslaní je zbúranie bariér medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi, ktorí majú problémy nie fyzického charakteru.

KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.