Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
WORKSHOP

OTVORME DVERE, OTVORME MYSEĽ

24.09.2019 , Utorok, 13:00 - 16:30

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Otvorme dvere, otvorme myseľ | Workshop

Stretnutia sú verejne prístupné, bezplatné.

Otvorme dvere, otvorme myseľ je projekt spolupráce Denného centra duševného zdravia Facilitas n.o. Košice a Výmenníka Važecká, v ktorého priestoroch budú raz mesačne prebiehať zážitkové workshopy, zamerané na duševné zdravie.

V doobedňajších hodinách budú workshopy pre deti školských zariadení a poobede pre klientov a verejnosť.

Workshopy pre deti sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie.

Workshopy pre dospelých sa zameriavajú na význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými.

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť. Máme za to, že posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problému a podpora zdravej sebaúcty je to tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich a dospelých.

Počas stretnutí budú prebiehať tieto workshopy:

  • Arteterapeutický workshop, ktorý sa zameriava na výtvarné umenie. Výsledné dielo sa nehodnotí, ale dôraz sa kladie na proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota.
  • Muzikoterapia alebo liečba hudbou dáva priestor na vyjadrovanie emócií, zdieľanie spoločného zážitku, vnímanie zvukov, rytmu, intenzity.

Harmonogram stretnutí:
vo vybraný termín v mesiaci (program si môžes overiť na vymenniky.sk) v čase:

  • od 09.00 do 11.00 - pre deti školských zariadení
  • od 13.00 do 15.00 - pre klientov
  • od 15.00 do 16.30 - pre verejnosť

Stretnutia sú verejne prístupné, bezplatné.

Kontakt: Ondrej Jakubčák (kultúrny mediátor Výmenníka Jegorovovo a Výmenníka Važecká): +421 908 965 273 / ondrej.jakubcak@k13.sk


Facilitas n.o. Košice podporuje voľnočasové aktivity, ktoré sú u klientov málo rozvinuté. Zameriavajú sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života. Snažia sa o pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, v núdzi, v izolácii a poskytujú im duševnú a ľudskú pomoc. Jedným z najdôležitejších poslaní je zbúranie bariér medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi, ktorí majú problémy nie fyzického charakteru.

MIESTO A DÁTUM KONANIA
24.09. Utorok, 13:00 - 16:30, Výmenník - Važecká, Galaktická 2397/1A (roh ulíc Važecká a Galaktická), Košice,
KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.