Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
VÝSTAVA

EXTRAPOLÁCIE 2019 - HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ IT NA SLOVENSKU

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Extrapolácie 2019 - história a budúcnosť IT na Slovensku
Výstava prezentuje začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 až po súčasnosť.

Termín vernisáže: 26. septembra 2019 o 15:00 hod.
Termín trvania výstavy pre verejnosť: 27. septembra 2019 – 22. novembra 2019  - predĺžená do 31.01.2020Usporiadatelia: Technická univerzita v Košiciach, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, Bratislava, Reprint BB, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Košice IT Valley.

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná ul. č. 88, Košice

Podujatie EXTRAPOLÁCIE 2019 pozostávajú z dvoch časti:

  • >> Sprievodné akcie << v časovom intervale od 16. 9. 1019 do 22. 11. 2019, kde sú zahrnuté akcie pre verejnosť, konferencie a akcie neverejné (http://www.extrapolacie.sk/).
  • Hlavným podujatím je výstava výpočtovej techniky „Extrapolácie 2019 - história a budúcnosť IT na Slovenskuod 26. 9. do 22. 11. 2019 v budove Slovenského technického múzea v Košiciach.


Záštitu nad podujatím prevzali:

rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
generálny riaditeľ Slovenského technického múzea Ing. Eugen Labanič.


Odbornými garantmi podujatia sú:

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor Technickej univerzity v Košiciach
Koordinátor: doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach
Kurátor výstavy: Ing. Peter Drozd, Slovenské technické múzeumZámer výstavy

Zámerom výstavy je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti no najmä mládeži začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 až po súčasnosť. Výstava poskytne mladej generácii informácie o snahách a výsledkoch práce výskumníkov, vývojárov, konštruktérov, prevádzkových inžinierov vo výrobných podnikoch, odborníkov na riadenie, matematikov a programátorov, ktorí na Slovensku úspešne vyvíjali a zavádzali informačné technológie do praxe. Výstava má byť hmatateľným dôkazom, že IT na Slovensku boli dávno pred rokom 1990. Dokonca bolo obdobie, v ktorom výroba IT zamestnávala tisícky pracovníkov vrátane vývojárov v niekoľkých štátnych výskumných inštitúciách na Slovensku.

Autori výstavy majú snahu poukázať na skutočnosť, že je potrebné podporiť ideály súčasných Košičanov a inšpirovať ich dielami predchodcov, ktorí sa nebáli inovácií v pionierskych časoch IT na Slovensku. „Extrapolácie 2019 musia dať jasnú správu všetkým, že sa oplatí žiť v Košiciach...“ ako uviedol doc. Ing. Milan Šujanský, CSc, koordinátor Extrapolácií 2019. „Túto funkciu času je možné predpovedať - extrapolovať do budúcnosti (aspoň blízkej) cez prácu súčasníkov v Technickej univerzite v Košiciach, v Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v košických pracoviskách Slovenskej akadémie vied, i v košickom údolí zvanom „Košice IT Valley“ a pomocou ďalších perspektívnych riešiteľov úloh IT v regióne, ktorí sa zúčastňujú projektu Extrapolácie 2019.“ pokračuje Ing. M. Šujanský.

Vlastná výstava je rozdelená na dve časti. Prvá má charakter klasickej výstavy s tým, že exponáty sú zaradené do niekoľkých kategórií so zohľadnením historického vývoja. Druhá časť výstavy je venovaná „živým“ ukážkam z oblasti počítačových hier, práce analógového počítača a prezentácia niektorých výskumných činností a realizácií v oblasti IT. Návštevníci tu napríklad nájdu unikátny „dierny štítok“ pre riadenie vzoru látky na tkáčskom stroji na začiatku 19. storočia, ktorý sa označuje ako jeden z prvých najvýznamnejších vynálezov pre vznik číslicovej výpočtovej techniky. Jedná sa o prvé použitie digitálneho záznamu s dvojhodnotovým elementom (bitom).

www.stm-ke.sk│FB: Slovenské technické múzeum

KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.