Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
PRE DETI

DEŇ DETÍ S VSG

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Oslávme spolu MDD kreatívnou súťažou

Po znovuotvorení Východoslovenskej galérie opäť spúšťame naše vzdelávacie programy, no nezabúdame ani na našu online platformu Doma s VSG, ktorá vznikla počas pandemických opatrení. Zapojiť sa do súťaže je jednoduché. Stačí, ak si na našej stránke www.vsg.sk/doma-s-vsg/ vyberieš jednu kreatívnu úlohu, vytvoríš si podľa jej zadania obrázok, odfotíš ho a pošleš našej galerijnej pedagogičke Nike emailom na valyiova@vsg.sk. Pri úlohách na pozornosť sa môžeš inšpirovať vybranými dielami zo zbierky VSG a namaľovať/nakresliť si svoj vlastný obrázok.

Svoju prácu nám môžeš poslať do 10. 6. 2020. Naša odborná porota ocení troch najkreatívnejších autorov, ktorí dostanú voľné vstupenky na nedeľný Kreatívny labyrint a vecné ceny v podobe umeleckých potrieb.

www.vsg.sk│FB: Východoslovenská galéria

Štatút súťaže:
1. Usporiadateľ: Usporiadateľom súťaže Deň detí s VSG
je Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82. Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).
2. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutočňuje v termínoch od 1.6.2020 do 10. 6. 2020. Účastníci musia svoje práce zaslať najneskôr do 10.6.2020.
3. Zámer: Cieľom súťaže je podpora a propagácia vzdelávacích programov a online platformy Doma s VSG.
4. Podmienky účasti:
a) Súťaž je určená pre deti a mládež do 18 rokov. Súťažiaci /zákonný zástupca môže prihlásiť jednu prácu, ktorá vznikla podľa pokynov online úloh DOMA s VSG, zaslaním fotografie na emailovú adresu valyiova@vsg.sk.
b) účastník súťaže nemôže byť zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
c) Súčasťou výtvoru musí byť: meno autora, vek, názov práce, kontaktná adresa.
5. Pravidlá a priebeh súťaže:
a) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke www.vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint/, www.instagram.com/vychodoslovenska_galeria/
b) Do výberu komisiou bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania je v kompetencii Usporiadateľa súťaže.
c) Vyhlásenie výsledkov prebehne do troch dní od skončenia súťaže, ocenení výhrou budú traja súťažiaci, ktorých vyberie odborná porota. Výhra predstavuje voľné vstupenky na nedeľný Kreatívny labyrint – program pre rodiny a iné vecné ceny.
d) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke www.vsg.skwww.facebook.com/kreativnylabyrint a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom, prostredníctvom kontaktnej adresy a bude mu odovzdaná výhra.
6. Osobné údaje: Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Na webovej stránke bude zverejnené meno, priezvisko a foto práce.
7. Osobitné ustanovenia: a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.
8. Platnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na oficiálnej facebookovej stránke Východoslovenskej galérie.


KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.