Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
KATEGÓRIE FIRIEM

Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 2 62 25 02 32
E-mail: kniznica@kniznicapetrzalka.sk

www.kniznicapetrzalka.sk

O nás

Milí priatelia kníh, vážení čitatelia!

Vitajte v Miestnej knižnici Petržalka, v ktorej ponúkame:
- beletriu pre deti, mládež aj dospelých 
- odbornú a populárno-náučnú literatúru, učebnice, turistických sprievodcov
- na pobočke Vavilovova 26 knihy o Bratislave a o bratislavskom regióne
- na pobočke Vavilovova 26 elektronickú lupu pre slabozrakých čitateľov, ktorá sa dá použiť aj na zväčšenie dokumentov či fotografií
- umenovednú a cudzojazyčnú literatúru
- elektronické knihy a elektronické čítačky kníh
- hudobniny
- dennú tlač, časopisy, odborné periodiká
- prístup na internet
 
Knihy, časopisy a periodiká si ľahko nájdete v elektronickom katalógu, ktorý má adresu: http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/
Zoznam elektronických kníh je dostupný na adrese: https://carmen.kniznicapetrzalka.sk/Carmen/

Pobočky pre deti a mládež:

Dudova 2
Tel.: +421-2 62 31 18 28
email: dudova2@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 16:30
   Utorok 09:30 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda 09:30 – 12:00 13:00 – 16:30
   Štvrtok   13:00 – 16:30
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00– 16:30

 

Furdekova 1
Tel.: +421-2 62 31 53 24
email: furdekova1@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 18:00
   Utorok 10:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda 10:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Štvrtok   13:00 – 18:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00– 16:30

 
Pobočky pre dospelých:

Haanova 37
Tel.: +421-2 62 31 66 19
email: haanova37@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30

 

Lietavská 16
Tel.: +421-2 63 82 80 08
email: lietavska16@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30

 

Rovniankova 3
Tel.: +421-2 63 81 58 57
email: rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30

 
Pobočky rodinného typu:

Prokofievova 5
Tel.: +421-2 63 82 62 03
email: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Sobota 09:00 – 12:00  

 

Turnianska 10
Tel.: +421-2 20 76 08 55
email: turnianska@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30

 

Vavilovova 24
Tel.: +421-2 62 24 06 13,
email: vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Sobota 09:00 – 12:00  


 Pobočka pre deti, mládež a dospelých:

Vyšehradská 27
Tel.: +421-2 63 82 64 46
email: vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 18:00
   Utorok 10:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda 10:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Štvrtok   13:00 – 18:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30

 
Pobočka odbornej, umenovednej a cudzojazyčnej literatúry:

Vavilovova 26
Tel.: +421-2 62 52 04 08
email: odblit@kniznicapetrzalka.sk
Výpožičné hodiny
   Pondelok   13:00 – 19:00
   Utorok 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Streda   13:00 – 19:00
   Štvrtok   13:00 – 19:00
   Piatok 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30
   Sobota 09:00 – 12:00  


Projekty a podujatia knižnice
Pre školský rok 2017/2018 ponúkame pre pedagógov materských, základných škôl a stredných škôl, pre vychovávateľov a terapeutov celoročné interaktívne podujatia inšpirované najlepšími a najkrajšími knihami s cieľom doplnenia školských osnov a rozvoja čitateľskej gramotnosti. V prípade záujmu navštívte našu webovú stránku www.kniznicapetrzalka.sk alebo kontaktujte priamo pobočku.
Okrem toho ponúkame pre deti aj dospelých pravidelne podujatia ako napríklad Večerníček naživo, Cestovateľský denník, Angličtina pre seniorov a iné. 

PROGRAM

DETSKÁ KNIHA PUTUJE BRATISLAVOU
PRE DETI
02.03.Pondelok,

Projekt detská kniha putuje Bratislavou je spoločný projekt bratislavských verejných knižníc – Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka, zameraný na popularizáciu diel súčasných slovenských autorov kníh pre deti a mládež.

Tento rok budeme putovať s knihou Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka. Pozvanie do knižnice prijala aj vydavateľka audioverzie pani Barbora Kardošová a herečka Táňa Radeva, ktorá príbehu malej Anny a Sivka ohniváka prepožičala svoj hlas.

Podujatie sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.

Vstup je voľný.

DETSKÁ KNIHA PUTUJE BRATISLAVOU
PRE DETI
03.03.Utorok,

Projekt detská kniha putuje Bratislavou je spoločný projekt bratislavských verejných knižníc – Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka, zameraný na popularizáciu diel súčasných slovenských autorov kníh pre deti a mládež.

Tento rok budeme putovať s knihou Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka. Pozvanie do knižnice prijala aj vydavateľka audioverzie pani Barbora Kardošová a herečka Táňa Radeva, ktorá príbehu malej Anny a Sivka ohniváka prepožičala svoj hlas.

Podujatie sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.

Vstup je voľný.

DETSKÁ KNIHA PUTUJE BRATISLAVOU
PRE DETI
04.03.Streda,

Projekt detská kniha putuje Bratislavou je spoločný projekt bratislavských verejných knižníc – Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka, zameraný na popularizáciu diel súčasných slovenských autorov kníh pre deti a mládež.

Tento rok budeme putovať s knihou Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka. Pozvanie do knižnice prijala aj vydavateľka audioverzie pani Barbora Kardošová a herečka Táňa Radeva, ktorá príbehu malej Anny a Sivka ohniváka prepožičala svoj hlas.

Podujatie sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.

Vstup je voľný.

DETSKÁ KNIHA PUTUJE BRATISLAVOU
PRE DETI
05.03.Štvrtok,

Projekt detská kniha putuje Bratislavou je spoločný projekt bratislavských verejných knižníc – Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka, zameraný na popularizáciu diel súčasných slovenských autorov kníh pre deti a mládež.

Tento rok budeme putovať s knihou Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka. Pozvanie do knižnice prijala aj vydavateľka audioverzie pani Barbora Kardošová a herečka Táňa Radeva, ktorá príbehu malej Anny a Sivka ohniváka prepožičala svoj hlas.

Podujatie sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.

Vstup je voľný.

DETSKÁ KNIHA PUTUJE BRATISLAVOU
PRE DETI
06.03.Piatok,

Projekt detská kniha putuje Bratislavou je spoločný projekt bratislavských verejných knižníc – Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka, zameraný na popularizáciu diel súčasných slovenských autorov kníh pre deti a mládež.

Tento rok budeme putovať s knihou Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka. Pozvanie do knižnice prijala aj vydavateľka audioverzie pani Barbora Kardošová a herečka Táňa Radeva, ktorá príbehu malej Anny a Sivka ohniváka prepožičala svoj hlas.

Podujatie sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.

Vstup je voľný.

DETSKÁ KNIHA PUTUJE BRATISLAVOU
PRE DETI
07.03.Sobota,

Projekt detská kniha putuje Bratislavou je spoločný projekt bratislavských verejných knižníc – Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka, zameraný na popularizáciu diel súčasných slovenských autorov kníh pre deti a mládež.

Tento rok budeme putovať s knihou Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka. Pozvanie do knižnice prijala aj vydavateľka audioverzie pani Barbora Kardošová a herečka Táňa Radeva, ktorá príbehu malej Anny a Sivka ohniváka prepožičala svoj hlas.

Podujatie sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.

Vstup je voľný.

Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Telefón: +421 2 62 25 02 32
Email:

www.kniznicapetrzalka.sk
qr
Elektronická vizitka
Ako funguje?

Zaradenie v kategórii

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.