Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
VÝSTAVA

VYMENENÉ DOMOVY - FELCSERÉLT OTTHONOK

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

(SK) Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Súčasťou takýchto európskych povojnových pohybov boli aj udalosti ktoré zmenili etnické zloženie povojnovej Československej republiky: odsun Nemcov, deportácia Maďarov zo Slovenska do Čiech, repatriácia Slovákov a Čechov zo zahraničia, výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku stavia pamätník tomuto obdobiu prostredníctvom výstavy, ktorá návštevníkom predstavuje paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktorí sa stali obeťami týchto udalostí. Prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov výstava sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva. Inštalácia predstavuje životné podmienky rodín, jednotlivé stanice a udalosti počas núteného cestovania a strasti vyplývajúce z výmeny domovov.

Jadrom koncepcie je – okrem dôslednej dvojjazyčnosti – predovšetkým transparentnosť a prehľadná tematická a chronologická štruktúra artefaktov, ktoré návštevníkom rôznych národností a s rôznymi poznatkami ponúkajú viacero paralelných interpretačných rovín. Scenár výstavy a textovú časť vypracovali historici a múzejníci, grafické riešenie a vizualizáciu zabezpečili skúsení grafici a dizajnéri. Multimediálny charakter výstavy je zabezpečený s premietaním archívnych filmov a dokumentov tzv. "oral history". V tematickom členení výstavy sú zakomponované osobné príbehy ešte žijúcich pamätníkov udalostí. Prostredníctvom premietaných ukážok filmových správ a dokumentárnych filmov sa môžeme bližšie oboznámiť s obdobím, ktoré poznačili rozhodnutia politických mocností.

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00.
Posledný vstup o 16.30 hod.
__________________________________________________


(HU) A második világháborút követően Európa útjain száz- és százezrek vándoroltak otthonaikból elüldözöttek, elhurcoltak, kitaszítottak, otthonaikat keresők. A nagyhatalmi döntések, üldözések illetve belső kényszer indította emberáradatban ott sodródtak 1945-1949 között a szlovákiai magyarok tízezrei is. 1945 januárjától a szovjetunióbeli kényszermunkára hurcoltak, 1945 májusától a Csehszlovákiából kitoloncoltak, 1946 őszétől a a csehországi kötelező közmunkákra irányítottak, a Csehszlovákiában élő németek százezreinek kitelepítése után a Csehországba deportáltak tízezrei, a szlovák-magyar lakosságcsere egyezmény következtében Magyarországra, az onnan Németországba kitelepített svábok illetve Szlovákiába áttelepülő szlovákok helyére telepítettek tízezrei, vagy a csehországi deportálások elől Magyarországra menekülők. A szlovákiai magyarok elhagyott otthonaiba, a belső telepítések következtében Szlovákia más vidékeiről vagy a Magyarországról (Jugoszláviából, Kárpátaljáról, Romániából, stb.) áttelepülő szlovákok költöztek.

A kiállítás személyes történeteken keresztül azt tárja a látogatók elé, hogyan hatottak a politikai események az egyéni életutakra, és milyen új stratégiák mentén folytatták életüket az események által közvetlenül érintett emberek e törésvonal után.A kiállítás három különböző otthonként bemutatott egységen keresztül érzékelteti az események sodrásába került emberek élethelyzetét. Korabeli dokumentumokkal, fényképfelvételekkel, az érintettekkel készített riportokon keresztül teszi érthetővé azt a második világháborút követő, sok tízezer embert sújtó időszakot, amikor a különböző népcsoportokat politikai erőszakkal kitelepítették otthonaikból. A kiállításon vetített filmekben, illetve a lezáró tablókon a látogatók megismerhetik az adott személy további sorsát is. A lapozókban családi iratokat, fotókat láthatnak, míg a térképen, nyomon követhetik egy-egy szereplő útját a régi otthonból az újba. A kiállítás amellett, hogy személyes történetek során át reflektál egy vitatott időszak történéseire, a lakáskultúra, a viselet, a nyelv témakörein keresztül bemutatja az érintett népcsoportok közti lelki hasonlóságokat.

KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.