Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
KATEGÓRIE FIRIEM
UDALOSŤ

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ V PRÍRODOVEDNOM MÚZEU SNM

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Mimovládna medzinárodna organizácia ICOM (Medzinárodná rada múzeí) vyhlásila v r. 1977 18. máj za Medzinárodný deň múzeí  (IMD). 

Cieľom IMD je zvýšiť vo verejnosti povedomie  o problematike múzeí v rozvíjajúcej sa modernej spoločnosti.  V r. 2005 vznikla vo Francúzsku iniciatíva La Nuit européenne des musées – Európska noc múzeí, táto určila, že podujatie sa koná vždy najbližšiu sobotu k Medzinárodnému dňu múzeí.  Od tohto roku  Noc múzeí získava každoročne viac a viac pozornosti a popularity. Účasť na Medzinárodnom dni múzeí podporuje väčšiu rozmanitosť a medzikultúrny dialóg v rámci medzinárodného spoločenstva. Noc múzeí sa koná pod patronátom  Rady Európy. Každý rok, ICOM definuje tému pre Medzinárodný deň múzeí - pre rok 2015 bola zvolená téma Múzea pre udržateľnú spoločnosť - uznáva úlohu múzeí prenášať, vnímať a zvýšiť povedomie o potrebe účinnejšej a súdržnej spoločnosti, čo je efektívnejšie a ekologickejšie využívanie zdrojov a väčšie rešpektovanie živých systémov.
 
Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum sa aj tento rok - už tradične zapája do tohto medzinárodného podujatia.

Pozývame všetkých v sobotu 16. mája 2015 do Prírodovedného múzea SNM  na Vajanského nábreží 2 v Bratislave na náš program Noci múzeí a galérií 2015.
Pripravili sme zaujímavé prednášky pre verejnosť na aktuálne témy:  Vymieranie života v dobe dinosaurov  (Doc. RNDr. Jozef Michalík DrSc., Geologický ústav SAV, BA),  200 rokov od výbuchu sopky Tambora: Erupcia 10. apríla 1815 zmenila svet (RNDr. Ladislav Šimon, PhD, Štátny geologický ústav  D. Štúra, BA), Jarné huby (Mgr. Ján  Červenka, Slovenská mykologická spoločnosť),  Jar volá, poďme sa napásť (Ing. Jaroslav Pížl, Bratislava), Fotonika: tajomný svet svetla - r. 2015 - Medzinárodný rok svetla (RNDr. Dušan Chorvát, PhD, Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie; Medzinárodné laserové centrum v Bratislave).
A samozrejme tiež prezentácie metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied:  Prach si a v prach sa obrátiš  (antropologický depozitár),  Fascinácia rastlinami (diverzita semien), Ako sa neotráviť na jar (zaujímavosti zo sveta húb),  Diamant – výnimočný drahý kameň, Ako si urobiť kópiu skameneliny, Pozrime sa na nich zblízka, astronomické pozorovania a program v miniplanetáriu; Zaujímavosti zo zoologického depozitára,  poradenstvo z prineseného materiálu, Prezentácia digitalizáčných postupov zbierok múzea.
Otvorené až do polnoci budú pre návštevníkov samozrejme aj všetky expozície SNM-PM.
 
SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského náb. 2, Bratislava
Kontakt: 02/20 469 154; http://prirodovedne.snm.sk ; www.facebook.com/prirodovedne.muzeum
Otvorené: 9.00 – 24.00 h; posledný vstup o 23.00 h
 

Program:

Prírodovedné prednášky            Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa

• 14.45 h       Vymieranie života v dobe dinosaurov    
prednáša:  Doc. RNDr. Jozef Michalík DrSc., Geologický ústav SAV, BA 

Dinosaury vládli na Zemi v období druhohôr viac ako 160 miliónov rokov. Počas veľkého vymierania na konci druhohôr skončila ich vláda na Zemi. Pokračoval vývoj niektorých skupín dinosaurov i mladších obdobiach? O tom a ďalších zaujímavostiach druhohornej éry v prednáške.

• 16.00 h        200 rokov od výbuchu sopky Tambora: Erupcia 10. 4. 1815 zmenila svet 
prednáša: RNDr. Ladislav Šimon,PhD,
Štátny geologický ústav D.Štúra, BA

Erupcia sopky Tambora na ostrove Sumbawa v Indonézii sa považuje za najväčšiu a najničivejšiu sopečnú katastrofu v moderných dejinách. Hrozivé boli nielen priame dôsledky, nasledujúci rok bol v Európe a Severnej Amerike známy ako 
„Rok bez leta“, pre veľké množstvo sopečného popola v atmosfére a globálne zmeny klímy.

• 17.10 h        Jarné huby                 
prednáša: Mgr. Ján  Červenka, Slovenská mykologická spoločnosť

Aj medzi prvými jarnými hubami sú prudko jedovaté huby. Ako ich rozlišovať. Ukážky čerstvých a lyofilizovaných jarných húb; rozoznávanie najnebezpečnejších jedovatých druhov.

• 18.20 h        Jar volá, poďme sa napásť ;                
prednáša: Ing. Jaroslav Pížl, Bratislava

Denne si šliapeme po chutnom zdraví. Prírodné zeleniny, ktoré človek nadradený nad celú prírodu nazval burinami, však majú prekvapivo a ďaleko vyššie výživové i stimulačno-liečebné hodnoty ako naše pestované zeleniny. Preto skloňme sa , odtrhneme si ich a ochutnajme ako chutí zdravie z prírody, ktoré sa nám ponúka ešte aj zadarmo alebo len za peknú prechádzku krásnou jarnou prírodou.

• 19.30 h        Fotonika: tajomný svet svetla (r. 2015 - Medzinárodný rok svetla) ; 
prednáša: RNDr. Dušan Chorvát, PhD, 
Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie; Medzinárodné laserové centrum v Bratislave.

Vlastnosti svetla, jeho zdroje a prejavy v prírode. Princípy, na ktorých pracujú moderné svetelné zdroje vrátane LED a laserov; využitie svetla na spoznávanie objektov a javov okolo nás. Praktické ukážky a multimédia - príklady využitia svetla v bežnom živote, cez aplikácie v priemysle až po optickú diagnostiku a terapiu v biomedicíne. Prezentácia výsledkov v rôznych vedeckých disciplínach fotoniky v Medzinárodnom laserovom centre a v laboratóriách jeho domácich i medzinárodných partnerov.

 Prírodovedné aktivity

mineralógia

• 14.00 – 23.00 h  Diamant – výnimočný drahý kameň

vlastnosti diamantu a základné gemologické charakteristiky kameňa. V špeciálnej vitríne budú vystavené diamanty v šperkoch, doplnené o iné brúsené kamene (turmalíny, ametysty, granáty).  Šperky poskytuje spoločnosť Diamonds International Corporation - D.I.C. SK, s.r.o.  Zo zbierok SNM PM budú vystavené minerály v prírodnom stave (odrody turmalínu, minerály skup. granátu a i.) doplnené o brúsené kamene (klasické  a moderné fantazijné výbrusy).

Miesto: budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme

zoológia

• 14.00 – 23.00 h  Zaujímavosti zo zoologických depozitárov

Poradenská služba prineseného zoologického materiálu; živé hady.

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

botanika

• 14.00 – 23.00 h  Fascinácia rastlinami

Populárno-náučná aktivita nadväzujúca na medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami”, ktorý sa koná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinné vedy (EPSO). Ukážka diverzity semien, mini výstavka živých rastlín a ďalšie aktivity zamerané na poznávanie rastlinných druhov. 

Miesto: budova SNM–PM, 3.posch,. expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

• 14.00 – 23.00 h  Ako sa neotráviť na jar

Zaujímavosti zo sveta húb ukážky čerstvých húb z prírody, pohľad do mikrosveta, pozorovanie výtrusov a iných štruktúr húb v mikroskope

Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

paleontológia

• 14.00 – 17.00 h  Ako si urobiť kópiu skameneliny?

Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu učiť vyrábať odliatky skamenelín

• 18.00 – 20.00 h;  21.00 – 23.00 h    Pozrime sa na ne zblízka

Pestrý svet skamenených organizmov, ktoré sú voľným okom neviditeľné resp. ťažko viditeľné, a preto si ich bude môcť návštevník pozrieť pod lupou a mikroskopom.

Poradenská služba prineseného prírodného materiálu

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch,. expozícia Zázrak prírody  - Príbeh života na Zemi

antropológia

• 17.00 – 22.00 h   Prach si a v prach sa obrátiš: ľudské kostry a múmie  

návšteva antropologického depozitára
(registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 16.30 a od 19.00 h. Exkurzie  od 17.00 do 22.00 h, každých 20 minút; v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb.)

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch

astronómia

• 14.00 – 23.00 h   Zoznámte sa s nočnou oblohou

astronomický program v miniplanetáriu 

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

• 15.00 – 17.00 h   Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi

• 20.00 – 23.00 h   Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi

Miesto:  pred budovou SNM–PM;  v prípade priaznivého počasia

digitalizácia

• 14.00 – 23.00 h   Digitálne múzeum 

Prezentácia digitalizačných postupov uplatňovaných v projekte Digitálne múzeum. 

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

► Prehliadka expozícií:

• 9.00 – 23.00 h paleontologická expozícia  Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónmi rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu približujú dávno zaniknutý život.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

• 9.00 – 23.00 h  Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch.

• 9.00 – 23.00 h  Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

• 9.00 – 23.00 h  Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.


Podrobnejší program nájdete tiež na  http://prirodovedne.snm.sk/ 

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.