Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.
VÝSTAVA

AKO NA UMENIE...

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Obsah tohto podujatia bol pridaný priamo organizátorom, alebo spoluorganizátorom podujatia.

Nahlásiť podujatie

Ako na umenie…
Na edukatívnej výstave Ako na umenie… súčasní umelci prezentujú interaktívne diela, s ktorými môže návštevník aktívne pracovať.

Kurátorka výstavy: Martina Martincová

Vystavujúci autori: Juraj Gábor, Eva Hnatová/Milan Hnat, Marianna Mlynarčíková/Nóra Ružičková, Patrik Ševčík

… to čo je za otrasnú čarbanicu?

… hmmm, to je ale zaujímavé, čo by to tak mohlo znamenať? …

Jeden obraz, dva odlišné prístupy. Úprimne, čo si pomyslíme, keď sa ocitáme pred dielom, ktorému vôbec, ale vôbec nerozumieme? Máme snahu ho pochopiť alebo v sekunde zavrhnúť? S takýmito rôznorodými názormi zo strany návštevníkov sú galérie, ktoré prezentujú najmä súčasné vizuálne umenie, pomerne často konfrontované.

Ako na umenie? Ako sa k nemu priblížiť, naučiť sa ho vnímať, preniknúť k jeho podstate a pochopiť ho? Aké je vlastne poslanie umenia? Podľa čoho ho hodnotíme? Dokážeme ho rešpektovať také, aké je?

S týmito a mnohými ďalšími otázkami spojenými s kvalifikáciou a možnosťami vnímania vizuálneho umenia pracuje prezentovaná edukatívna výstava pod názvom Ako na umenie…V rámci realizácie samotnej výstavy boli prizvaní k spolupráci šiesti súčasní vizuálni umelci, z ktorých väčšina tvorí v Banskej Bystrici a súčasne pedagogicky pôsobí alebo sa aktívne angažuje v oblasti vzdelávania umením.

Juraj Gábor (1985) predstaví svoju interaktívnu inštaláciu z papiera spočívajúcu vo „vysádzaní“ trávy zasadenej medzi škáry podlahy. Táto inštalácia bude v priebehu trvania výstavy a za spoluúčasti návštevníka prechádzať procesom rastu, deštrukcie a znovuzrodenia. Autorská dvojica Eva Hnatová (1963) a Milan Hnat (1959) zmapovala domáce umenie – obrazy, ktoré sú súčasťou obytného priestoru ich susedov. Samotnou prítomnosťou týchto „domácich“ obrazov v priestoroch galérie dochádza k akémusi symbolickému prepojeniu verejného a súkromného. Marianna Mlynárčiková (1971) a Nóra Ružičková (1977) zase pracujú s výtvarnými dielami pochádzajúcimi zo zbierky Stredoslovenskej galérie, ako aj s monografiami umelcov výtvarného umenia. Prostredníctvom zvolenej cvičebnej metodiky je návštevník vtiahnutý do fyzickej a myšlienkovej hry, keď sa jeho vlastné telo alebo zmyslový orgán, ktorým je oko, stávajú nástrojom na vnímanie. Patrik Ševčík (1974) vychádza z rytého graffiti v kontexte minulosti a prítomnosti, pričom vyrývaním „záznamu“ do steny zanecháva návštevník informáciu o svojej prítomnosti.

Predstavené autorské koncepcie jednotlivých umelcov alebo autorských dvojíc spadajú do oblasti participatívneho umenia, keď sa návštevník z role diváka stáva účastníkom a priamym spolutvorcom. Diela, ktoré aktívne komunikujú formou priamej interakcie, majú snahu vedome a cielene odbúravať fyzickú a mentálnu bariéru vytvorenú medzi divákom ako percipientom a dielom ako umeleckým artefaktom so statusom „nedotknuteľné“. Tento prístup zanecháva vo vnímateľovi „zážitkovú stopu“, pričom je podstatný v procese od hry k vnímaniu, prijímaniu, a následne k pochopeniu formálnych a myšlienkových kvalít prezentovaných diel.

Výstava pracuje s umením ako nástrojom vzdelávania. Nájsť vhodné metódy a formy práce s náročným súčasným divákom je jednou z galerijných výziev dneška. „Galérie dneška“ sú už nielen zbierkotvorné inštitúcie, inštitúcie slúžiace na prezentáciu umenia, ale čoraz častejšie a významnejšie ako doposiaľ zastávajú funkciu vzdelávaciu.

Edukatívna výstava Ako na umenie… je pokračovaním série tzv. edukatívnych výstav realizovaných oddelením galerijnej pedagogiky na pôde Stredoslovenskej galérie. Počas trvania výstavy budú zrealizované rôzne sprievodné akcie, ako komentovaná prehliadka, diskusné prednášky, autorské workshopy a pod.

Martina Martincová


Vernisáž: 16.10. 2018 o 17:00
Trvanie výstavy: do 24. febuára 2019

Miesto výstavy: SNG - Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8

www.ssgbb.sk

KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.